Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Färre dör i brustet kroppspulsåderbråck

Risken att dö på grund av kroppspulsåderbråck blir stadigt mindre i Sverige. Det har forskare kunnat slå fast efter en omfattande genomgång av alla personer som drabbats av brusten kroppspulsåder i Sverige under 20 års tid. Screening och nya operationstekniker och ligger bakom den förbättrade överlevnaden.

Hälsa & medicin
Läs mer

Gensax aktiverar hoppande gener

Så kallade hoppande gener – transposoner – är normalt nedtystade av metylgrupper på DNA:t, men kan aktiveras igen med hjälp av gensaxen CRISPR. Forskare i Lund har lyckats studera vad som händer när nedtystningsprocessen stängs av i mänskliga celler. Fyndet ger nya insikter i hur förändringar i DNA-metylering bidrar till sjukdomar.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Tjejer med självskadebeteende påverkas starkare av sociala medier

Unga tjejer med självskadebeteende upplever i en simulering av sociala medier att de får mer negativ feedback än de faktiskt får. De tar också ogilla-markeringar hårdare.
– Känslan att inte duga, få kritik och känna sig avvisad i sociala sammanhang ligger ofta bakom självskadebeteenden, säger Irene Perini, forskare vid Center for Social and Affective Neuroscience, CSAN, Linköpings universitet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Nytt smärtorgan upptäckt i huden

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt ett nytt sensoriskt organ som har förmåga att detektera smärtsam mekanisk åverkan som till exempel stick och slag. Det består av gliaceller som har många och långa utskott och som tillsammans bygger upp ett vävliknande organ under huden. Upptäckten kan få betydelse för förståelsen kring kronisk smärta.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet