Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Virus som vapen mot cancer

Adenovirus är ett vanligt virus som orsakar infektionssjukdomar i bland annat luftvägar, ögon och magtarmkanal hos både människor och djur. Nu visar det sig att den binder till en specifik typ av kolhydrat som finns på vissa typer av cancerceller. Upptäckten öppnar nya möjligheter för utveckling av virusbaserad cancerbehandling.

Hälsa & medicin
Läs mer

Hopp om ny metod för att lindra svår epilepsi

Forskare vid Lunds universitet tror sig ha hittat en metod som i framtiden kan komma att hjälpa personer som lider av så svår epilepsi att ingen behandling i dag hjälper. Med hjälp av metoden kemogenetik har de lyckats dämpa aktiviteten vid epileptiskt anfall i hippocampus, den del av hjärnan som ett epileptiskt anfall oftast startar hos de svårast sjuka personerna.

Hälsa & medicin
Läs mer

Betydelsen av GABA för diabetes

Samspelet i kroppen mellan nervsystemet, hormoner och immunsystemet är mycket dynamiskt, men vid bland annat diabetes är balansen rubbad. Två nya studier visar att nervtransmittorn GABA har ännu större betydelse både typ-1 och typ-2-diabetes, än vad forskning tidigare visat.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vissa trivs bättre än andra i aktivitetsbaserat kontor

Chefer och personer som ofta behöver diskutera med kollegor trivs bra i ett aktivitetsbaserat kontor med en öppen miljö utan fasta platser. Anställda med arbetsuppgifter som kräver hög grad av koncentration blir däremot störda och upplever försämrad produktivitet. Det visar en studie som en forskargrupp i Umeå har gjort bland kommuntjänstemän i Örnsköldsvik.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Lätta smekningar minskar stress

De flesta av oss uppfattar en mjuk beröring som behaglig, tröstande och något som minskar stress. Chantal Triscolis forskning visar att mjuk beröring uppfattas som behaglig under lång tid, utan att mattas av. Beröringen minskade också nivåerna av stresshormoner och gav en långsammare hjärtrytm.

Hälsa & medicin
Läs mer

Mekanismen bakom antibiotikatoleranta bakterier

Sovande bakterier kan tolerera antibiotika utan att ha de genetiska förändringar som tillåter antibiotikaresistenta bakterier att växa i närvaro av antibiotika. Eftersom antibiotika angriper processer i växande celler och dessa processer inte är aktiva i sovande bakterier, kan sovande bakterier överleva antibiotikaexponering för att sedan vakna upp och fortsätta växa.

Hälsa & medicin
Läs mer

Fysisk träning viktig vid ledgångsreumatism

Hög syreupptagningsförmåga är viktig för att minska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos personer med ledgångsreumatism. För att uppnå det krävs fysisk träning, gärna i form av intensiv gruppträning på cykel. På köpet minskar då även ömheten i lederna, visar forskning från Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Generna som styr stroke

Fynd: 22 helt nya genetiska regioner kopplade till ökad risk för stroke. Resultaten öppnar för mer individualiserade behandlingsalternativ i framtiden, menar Christina Jern, professor vid Sahlgrenska akademin och medförfattare till studien.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet