Tema

Våra partners

Forskning.se är ett samarbete mellan Forte, Naturvårdsverket, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt en majoritet av landets universitet och högskolor i samverkan med mediatjänsten Expertsvar.

Årsstämman ansvarar övergripande för forskning.se:s strategiska inriktning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet, som är förvaltande organ.