Tema

Våra partners

Forskning.se är ett samarbete mellan Formas, Forte, KK-stiftelsen, Naturvårdsverket, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt en majoritet av landets universitet och högskolor.

Varje finansiär utser en ledamot till årsstämman där även fyra representanter från landets lärosäten finns med. Ett redaktionsråd, vald av årsstämman, ansvarar övergripande för forskning.se:s strategiska inriktning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet, som är förvaltande organ.

Vi finns där du är @forskningsnyhet