Användarvillkor

Tjänstens syfte är att hjälpa journalister att komma i kontakt med forskare och forskning. När du ställer din fråga sprids den till ett nätverk av drygt 350 kommunikatörer. När en kommunikatör har hittat en lämplig forskare får du ett mejl med forskarens kontaktuppgifter.

Vem kan använda tjänsten?

Tjänsten är till för dig som är:

  • yrkesverksam journalist, antingen som anställd vid en redaktion, som frilans eller som egen företagare.
  • student vid en journalistutbildning.
  • utredare och tjänstemän på Riksdagen som i sitt arbete har behov av att komma i kontakt med forskare.

Efter att du ansökt om ett konto görs en manuell granskning av din ansökan. Vid behov ställer vi kompletterande frågor till dig. Om din ansökan inte uppfyller kraven (se ovan) kommer den att avslås. Du får ett meddelande till din e-postadress när din ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka slags frågor kan du få svar på?

Din fråga granskas manuellt innan den skickas ut till nätverket av kommunikatörer. Om vi tycker att frågan behöver förtydligas kan vi komma att kontakta dig.

  • Vi godkänner alla frågor där det är tydligt att du som journalist behöver en forskare för att antingen besvara en specifik fråga, för att förklara eller kommentera kring en viss fråga eller ett visst ämne.
  • Vi godkänner inte frågor om forskning där svaret går att hitta vid till exempel en sökning på internet.

Ditt användarkonto

Dina användaruppgifter

För att du ska kunna få svar på din fråga är det viktigt att du uppgett rätt e-postadress. Du kan själv ändra din e-postadress på sidan med dina användaruppgifter.

Du kan när som helst själv avsluta ditt användarkonto. Konton som inte använts på 24 månader raderas automatiskt.

Om ditt användarkonto avslutats kan du inte längre komma åt de frågor som du skapat med kontot.

Säkerhet och lösenord

Som användare ska du ha ett säkert och unikt lösenord till tjänsten.

  • Om du befarar att ditt lösenord kommit i orätta händer ska du så snart som möjligt ändra det.
  • Kan du inte själv ändra lösenordet ska du kontakta oss så att vi kan vidta åtgärder för att förhindra att ditt användarkonto inte används på ett felaktigt sätt.

Offentlighet och sekretess

Det är myndigheten Vetenskapsrådet som är ansvarig för forskning.se. Det är en offentlig verksamhet vilket innebär att personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredje man, bland annat vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Ett utlämnande föregås alltid av en sekretessprövning.

Läs mer om offentlighet och sekretess (länk till vr.se)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera