Tema
Samhälle & kultur

Samhälle & kultur

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Samhälle & kultur” i kronologisk ordning.

Könsstereotyper lever fortfarande kvar

Även om Sverige nått långt i jämställdhet på flera områden finns fortfarande gamla föreställningarna kvar om vilka egenskaper som en typisk kvinna respektive en typisk man har. De flesta tror inte heller att stereotyperna kommer att ändras nämnvärt i framtiden. Det visar en studie från Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Förutsägbar biltrafik är säkrast

Tanken är att avsaknaden av trafik­markeringar och trottoarkanter ska göra oss mer uppmärksamma. Men så fungerar det inte, visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Ytor som är gemensamma för gående, bilar och andra trafikanter lockar till avkoppling, och då blir fotgängare ouppmärksamma på bilar.

Samhälle & kultur
Läs mer

Kan en dos olydnad leda till lycka?

Vi tycks hela tiden jobba med att förbättra oss själva genom att äta rätt, träna mer och jobba hårdare. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan. Något skaver hos samtidsmänniskan, menar litteraturprofessor Carin Franzén som i en ny bok undersöker om en del av boten står att finna i en motståndskultur som har 400 år på nacken.

Samhälle & kultur
Läs mer

Viljan att ta risker kan förändras när livet skakar

Familjen är viktig för hur en persons attityder till risk ser ut. Och stora händelser kan förändra människors inställning till risktagande. Ny forskning från Burkina Faso visar att människor är mindre villiga att ta risker under en revolutionen men att de efter revolutionen blir mer riskbenägna än de var innan. Kvinnor blir mer riskbenägna efter en omvälvande händelse än de var innan men deras risktagande lönar sig ofta mindre än mäns.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet