Tema
Samhälle & kultur

Samhälle & kultur

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Samhälle & kultur” i kronologisk ordning.

Vräkta spanjorer samlas i stark social rörelse

stor folksamling på gata i Madrid. Männiksor med baderoller och plakat med budskap mot bostadslöshet.

Oavsett bakgrund samlas vräkta spanjorer för en gemensam sak. Inspiratörer, samt lägre tilltro till myndigheter, har gjort den sociala rörelsen för rätten till en bostad i Spanien är så livskraftig.
– Det handlar om att utveckla ett alternativt sätt att se vardagslivet och bostadsfrågan, säger Vítor Peiteado Fernández.

Samhälle & kultur

Lusse och knäckebröd i Shanghai

Många européer väljer att flytta utomlands. För Sveriges del handlar det om drygt 660 000 svenskar. Ålder och familjesituation påverkar deras möjligheter att bli en del av sitt nya land. Medan personer mellan 20 och 30 är angelägna om att anpassa sig månar utlandssvenska barnfamiljer ofta om att ge barnen en svensk identitet. Det visar en ny bok baserad på forskning om vår tids europeiska emigration.

Samhälle & kultur

Fin skola hjälper inte mot segregation

Att elever med utländsk bakgrund har svårt att komma in i det svenska samhället förklaras ofta med att grupperna inte möts, varken där de bor eller i skolan. Men en ny studie visar hur segregationen följer med högpresterande elever med utländsk bakgrund in i klassrummet. De uteslöts ur den svenska gemenskapen, trots att de formellt sett sågs som ett lyckat exempel på integration.

Samhälle & kulturUtbildning & skola

Vi finns där du är @forskningsnyhet