Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn

Luftföroreningar kan påverka hälsan hos gravida kvinnor och deras barn, även om föroreningarna håller sig inom de tillåtna värdena. Det visar forskaren Ebba Malmqvist i en avhandling från Lunds universitet. Hon fann bland annat att kvinnor i områden med dålig luft löpte nästan dubbelt så stor risk för graviditetsdiabetes som kvinnor i områden med bra luft.

Hälsa & medicin

Njurcancerns svaga punkt avslöjad

Njurcancercellers ämnesomsättning skiljer sig mycket från andra typer av cancer. Det visar en studie som gjorts av en grupp forskare på Chalmers. Upptäckten öppnar för nya metoder att diagnosticera den svårupptäckta cancerformen i ett tidigt skede, vilket kan ge nya förutsättningar att behandla sjukdomen.

Hälsa & medicin

Forskare identifierar gener bakom tvångssyndrom hos hundar

Forskare från Uppsala universitet och Broad Institute, USA, har identifierat fyra gener med samband till tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) hos hundar. Resultatet, som publiceras i nästa nummer av tidskriften Genome Biology, föreslås kunna leda till ny forskning om det mer komplicerade tvångssyndrom som drabbar människa.

Hälsa & medicin

Studie ska minska trycksår

Trycksår är en av de absolut vanligaste vårdskadorna. SKL:s återkommande mätningar visar att i genomsnitt 14 procent av inneliggande patienter har trycksår. En ny satsning på Akademiska sjukhuset, Uppsala, syftar till att öka kunskapen om förebyggande insatser och öka användningen av olika hjälpmedel, men också göra patienterna mer delaktiga .

Hälsa & medicin

Störd återhämtning från inflammation kopplas till Alzheimers

Sista steget i den normala inflammationsprocessen kan vara störd hos patienter med Alzheimers sjukdom. I en studie, som publiceras i tidskriften Alzheimer’s & Dementia, framgår bland annat att nivåerna i hjärna och ryggmärgsvätska av de molekyler som behövs för att vävnad ska kunna rensas från skadliga inflammatoriska ämnen och återhämta sig är lägre vid Alzheimers sjukdom än normalt. Lägre nivåer av dessa molekyler kunde också kopplas till sämre minnesfunktion.

Hälsa & medicin

Europeisk kraftsamling för utveckling av nya antibiotika

Den ökande antibiotikaresistensens konsekvenser är kostsamma, både i människoliv och i pengar. Inom EU har kostnaderna uppskattats till cirka 1,5 miljarder euro per år. Uppsala universitet blir nu en ledande part i ett gigantiskt projekt finansierat av Innovative Medicines Initiative (IMI) där akademi, läkemedels- och bioteknikindustri tillsammans ska få fart på utvecklingen av nya antibiotika.

Hälsa & medicin

Ny metod för screening av livmoderhalscancer

Att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer i god tid är avgörande för att kunna sätta in behandling och minska antalet dödsfall. En ny avhandling från Uppsala universitet visar att det är möjligt att utveckla ett nytt automatiserat system för cancerscreening baserat på bildanalysmetoder. Systemet är kostnadseffektivt, och minskar behovet av specialistkunskaper i samband med provtagningen.

Hälsa & medicin

Risk för fel diagnos vid ländryggsbesvär

Åtta av tio svenskar drabbas någon gång av smärta i ländryggen – vilket kostar samhället miljardbelopp i sjukskrivningar och vård. Forskare vid Sahlgrenska akademin visar nu i en studie att det finns en betydande risk att många ryggbesvär feldiagnostiseras, och att diagnosmetoden diskografi därför bör undvikas.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet