Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Cellkommunikation reglerar blodkärlsnybildning och tumörtillväxt

När tumörer växer till behövs nya blodkärl som kan förse tumörcellerna med syre och näring. En forskargrupp vid Uppsala universitet har upptäckt en ny form av cellkommunikation som gör att blodkärlsbildningen avstannar och tumörtillväxten försenas. Resultaten kan förklara varför friska personer under lång tid kan ha små vilande tumörer som inte växer till utan blodkärlsnybildning.

Hälsa & medicin

Tidig upptäckt kan hindra långvarig smärta

Väldigt många människor får någon gång i livet problem med smärta från muskler, leder eller skelett. I en del fall utvecklar det sig till ett långvarigt lidande. Psykologen Sofia Bergbom har i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet undersökt hur man på ett tidigt stadium kan hjälpa personer som drabbas och genom psykologisk behandling undvika långvariga besvär.

Hälsa & medicin

Falsk säkerhet med reflexväst

En forskargrupp vid Högskolan i Skövde har det senaste året gjort nya upptäckter när det gäller cyklisters synlighet i trafiken. Forskningens resultat gäller inte bara användandet av reflexer, utan hur viktigt det är att reflexerna är placerade på rätt ställe på kroppen för att cyklistens omedvetna rörelseinformation ska uppmärksammas av bilister.

Hälsa & medicin

Ny metod kan diagnostisera fruktad cancerform

Cancer i bukspottskörteln upptäcks ofta sent, vilket ger en väldigt dålig prognos och få behandlingsalternativ. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu utvecklat en metod som med 97 procents säkerhet identifierar cancerns synliga förstadier. Metoden, som möjliggör tidigare behandling och färre onödiga operationer, tros kunna införas i vården inom fem år.

Hälsa & medicin

Mödradödlighet drabbar olika i Sverige

I Sverige är dödsfall bland kvinnor i samband graviditet och förlossning mycket låg. Men i en studie vid Uppsala universitet framkommer att risken är flerfaldigt högre för kvinnor födda i låginkomstländer än bland svenskfödda kvinnor. En orsak kan vara brister i kommunikationen.

Hälsa & medicin

Mer matstress i familjer med mjölkallergi

Familjer där barn har komjölksallergi är betydligt mer stressade av kost- och näringsfrågor än familjer med friska barn – och matstressen kvarstår även när allergin växt bort. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin och Närhälsan i Göteborg, som föreslår en ökad satsning på särskilda ”komjölksallergiskolor”.

Hälsa & medicin

Vad är normalt för en 80-åring?

Mer än hälften av annars helt friska 80-åringar har en njurfunktion som klassas som sjuklig. Det behöver dock inte betyda att de är sjuka. Hos de flesta ska försämringen snarare ses som en naturlig del av åldrandet. Icke desto mindre måste sjukvården vara medveten om och ta hänsyn till detta vid exempelvis dosering av läkemedel.

Hälsa & medicin

Utanför kroppen minns vi sämre

Forskning från Karolinska Institutet och Umeå universitet visar för första gången att det finns ett nära samband mellan kroppsupplevelse och förmågan att minnas. För att vi ska kunna lagra nya minnen från våra liv behöver vi känna att vi befinner oss i vår egen kropp. Enligt forskarna kan fynden få stor betydelse för att förstå de minnesproblem som psykiatriska patienter ofta uppvisar.

Hälsa & medicin

Ny cellulär mekanism dämpar immunreaktion vid typ 1-diabetes

Nära kontakt mellan olika sorters immunceller skyddar vävnader från att attackeras av det egna immunförsvaret, enligt en ny studie av forskare från Karolinska Institutet och University of Miami Miller School of Medicine. Fynden, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Medicine, ökar kunskapen om typ 1-diabetes och andra sjukdomar som orsakas av skadliga immunreaktioner och kan på sikt kan leda till behandlingar som återställer den skadade vävnaden.

Hälsa & medicin

Smart Textiles och SÄS bäddar för en ljus framtid

Högskolan i Borås och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har nu tagit de första stegen i forskningssamarbetet inom Smart textiles. Genom att sammanföra kompetenser vill man skapa medicinska textila innovationer som bidrar till förbättrad livskvalitet för vård- och omsorgstagare. Satsningen ger en positiv inverkan för hela regionen.

Hälsa & medicin