Tema

Dagliga arkiv: 28 januari, 2016

Landväxt blev nyckelart i havet

Ålgräsets arvsmassa är kartlagd. Genetiska studier visar att växten, som idag finns i havet men har sitt ursprung på land, har blivit av med de arvsanlag som krävs för att leva på landbacken. Forskare från Göteborgs universitet har deltagit i en forskningsstudie som undersökt hur anpassningen till marin miljö gått till.

Natur & teknik

Mäns beroende av kvinnor under medeltiden

En vanlig uppfattning när det gäller kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde brickor i männens politiska spel eller att de främst verkade som förmedlare av makt. I boken Medeltidens genus tillämpas ett annat maktperspektiv: författarna undersöker hur männens handlingar i offentligheten var beroende av förhållanden inom den privata sfären, dominerad av kvinnor.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet