Vi som svarar i Journalisttjänsten

Journalisttjänsten är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och ett stort antal svenska universitet, högskolor och forskande myndigheter. Tillhör du en organisation som inte är med i samarbetet än? Hör gärna av dig till oss på journalist@forskning.se!

 • Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Energimyndigheten
 • Försvarshögskolan
 • FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Formas
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Gävle
 • Högskolan Halmstad
 • Högskolan i Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Institutet för framtidsstudier
 • Institutet för rymdfysik
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • Karolinska institutet
 • KTH, Kungliga tekniska högskolan
 • Kungl. Vetenskapsakademien
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Mälardalens universitet
 • Malmö universitet
 • MAX IV
 • Mistra Sustainable Consumption
 • Mittuniversitetet
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Skolforskningsinstitutet
 • SLU
 • Södertörns högskola
 • Statens institutionsstyrelse
 • Stockholms universitet
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Sida
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Vinnova
 • Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Örebro universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera