Publicera ett pressmeddelande

Börja med att gå in på sajten och titta på vilka pressmeddelanden som kan vara intressanta att publicera:

https://www.forskning.se/pressmeddelanden/

Gå sedan in i admin-läget och välj ingången “Pressmeddelanden” i vänstermenyn. Här hittar du alla inkomna PM. De PM du vill göra om till artiklar hovrar du över och väljer “Klona till artikel”.

Gå tillbaka till vänstermenyn och välj ingången “Artikel”. Här hittar du de PM du klonat (de är märkta med ditt namn).

Gå in i artikeln genom att klicka på rubriken eller på “Redigera”. INNAN du börjar redigera MÅSTE du trycka på “Klassisk” OCH “Konvertera till block”. Om du inte trycker på båda knapparna blir hela PM.et ett enda block.

Börja redigera:

Rubrik: Ställ dig i rubriken för att redigera den.

Hitta blocken: Här hittar du information om hur du kommer åt blocken du behöver.

Ingress: Lägg till ett “Ingressblock” överst. Ingressblocket finner du i blockmenyn. Kopiera den fetade ingresstexten och klistra in den oformaterad i Ingressblocket. Ta bort ingresstexten i löptexten.

Vill du vara klimatsmart bör sedlar och mynt inte användas när kaffet eller glassen ska betalas. Det bästa för miljön är digitala betalningar, visar en studie där forskare vid KTH kartlagt hur olika transaktioner påverkar klimatet.

Redigera text utanför blocken: Här hittar du information om hur du redigerar i Gutenberg

Taggning, bild, förhandsvisning, publicera m.m.: Här hittar du information om fälten i högermenyn och längst ner på sidan