Block: Ingress

Vad är detta för block?

Ingressblocket används bara till ingressen.

Texten till ingressen finner du i fältet “Utdrag” som du finner i högermenyn. Kopiera texten och klistra in den i ingressblocket. Ingressen blir fetad när den publiceras.

Hur ser blocket ut?

Här är ett exempel på hur blocket kan se ut. När ingressen är publicerad på sajten är den texten fetad och det är ett mellanrum mellan ingressen och efterföljande text.

Niklas Arvidsson, professor vid Kungliga tekniska högskolan, har tillsammans med ett forskarlag kartlagt hur olika betalningssätt påverkar klimatet. Studien har gjorts på uppdrag av Riksbanken.