Pressmeddelanden om forskning

Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forskning! De kommer från universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, myndigheter och andra organisationer som arbetar med forskning.

Sportlov – vem kan svara på vad?

6 februari 2023

Mellan veckorna sju och tio infaller sportlov i Sverige. Men hur uppkom sportlovet? Hur sportar barn i dag? Och hur många har egentligen råd att resa på lovet? Här finns en lista på forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor kopplade till olika aspekter av sportlovet.

Svenska träd bättre för urbana småfåglar

6 februari 2023

Småfåglar som blåmes och talgoxe undviker att häcka, alltså bygga bon och lägga ägg, i stadsmiljöer där det finns många främmande träd. Fågelungar väger också mindre desto fler icke-inhemska träd som finns i närområdet. Det visar en ny långtidsstudie från Lund. Naturen i staden...

Växande trend att kombinera jobb och pension

6 februari 2023

Allt fler pensionärer i Sverige är så kallade ”jobbonärer”, vilket innebär att man kombinerar jobb och pension. Enligt en färsk rapport, skriven av Ivar Wahlstein, forskningsassistent vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University på uppdrag av minPension,...

Såpbubblor visar hur smittor kan spridas

6 februari 2023

Två personer sitter i ett glasrum i en labbhall på Högskolan. En maskin släpper ut små såpbubblor i det svagt upplysta rummet. Det här experimentet visar hur luften rör sig i ett rum när vi sitter där tillsammans, och därmed också hur smittämnen kan spridas från en person till en...

Ohövlighet kan leda till mobbning på jobbet

6 februari 2023

Den som tidigare blivit ohövligt behandlad på arbetsplatsen löper större risk för att senare även bli mobbad på jobbet. Det visar en forskningsstudie gjord i samarbete med fackförbundet Sveriges ingenjörer.

Alla som kan bör betala för sina utsläpp av växthusgaser

6 februari 2023

Det är en moralisk rättighet att få släppa ut växthusgaser för att trygga basala behov men det medför också skyldigheter. Eftersom utsläppen har en negativ inverkan på klimatet bör alla som kan betala för sina utsläpp göra det. Det visar en studie om klimaträttvisa från Göteborgs...

Tydliga genusnormer när långvarig smärta beskrivs

6 februari 2023

Känsliga kvinnor och tåliga män. Det är en rådande bild av personer med långvarig smärta. Följden kan bli omotiverade skillnader i den medicinska behandlingen. Ett problem som lyfts i en avhandling vid Göteborgs universitet. Ungefär en femtedel av befolkningen har långvarig smärta, som...

James Webbteleskopets första bilder av galaxhopar analyserade

6 februari 2023

Tack vare James Webbteleskopets första bilder på galaxhopar har en grupp forskare från Stockholms universitet för första gången kunnat undersöka mycket kompakta strukturer av stjärnhopar inuti galaxer, så kallade klumpar, och studera den första fasen i stjärnbildning i avlägsna galaxer.

300-årig litteraturgåta kan ha fått sin lösning

3 februari 2023

Diktarpseudonymen Skogekär Bergbo har gäckat litteraturvetare i över 300 år. Nu kan Anna Blennow, latinforskare vid Göteborgs universitet, vara på väg att lösa gåtan. Och hennes forskning pekar inte mot mannen som länge har antagits ligga bakom pseudonymen – utan mot hans bror. Tre verk...

Ny revolutionerande teknik för att upptäcka problem i industriproduktion

2 februari 2023

Vinnova har nyligen beviljat forskningsmedel till ett projekt för att förbättra industriell kvalitetskontroll genom normalizing flows, en ny teknik som används inom maskininlärning (artificiell intelligens) för att förstå och modellera komplexa förhållanden och mönster. Tillsammans med...

Nytt pris på 100 000 kronor till kommunikation om forskning som påverkat debatten eller förändrat samhället

2 februari 2023

Örebro universitet och The Hamrin Foundation har tillsammans instiftat två nya årliga priser för ”framstående forskningskommunikation”. Det större priset på 100 000 kronor går till en person som fått stort genomslag med att sprida vetenskaplig kunskap. Nomineringen av pristagare är nu...

Resan har börjat för Europa-universitetet INGENIUM

2 februari 2023

Högskolan i Skövde ingår, tillsammans med nio andra lärosäten inom EU, i Europa-universitetet INGENIUM. Under högtidliga former hölls nyligen den officiella starten i Oviedo, Spanien och på plats var en delegation från Högskolan. INGENIUM finansernas av EU-kommissionens...

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

2 februari 2023

Ett energieffektivt sätt att kyla byggnader och fordon kommer att krävas i ett förändrat klimat. Forskare vid Linköpings universitet visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och...

Forskning hjälper indiespelutvecklare med publicering

2 februari 2023

Spelindustrin utvecklas ständigt och forskningen om spel blir mer omfattande, men det är få forskningsinsatser som fokuserar på publicering. Det gäller särskilt publicering av indiespel. Yanhui Su, doktorand vid Högskolan i Skövde, har tagit fram en metod och ett verktyg för att kunna...

Sprayen som bekämpar infektioner och antibiotikaresistens

1 februari 2023

Världshälsoorganisationen (WHO) klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot den globala hälsan. Behovet av nya lösningar som kan rå på resistenta bakterier och minska användningen av antibiotika är därför stort. Nu presenterar en grupp forskare på Chalmers en ny...

Rovdjur och temperatur bestämmer kroppsstorleken hos insekter

1 februari 2023

Kroppsstorleken hos trollsländor varierar över jordklotet. Insekterna är större i de tempererade områdena än i tropikerna, något som beror på både temperatur och förekomsten av rovdjur, enligt en ny studie från Lunds universitet. I en global jämförelse av olika arter hos denna gamla...