Forskarlistor/Covid

Här hittar du länkar till lärosätenas forskarlistor med experter som kan svara på frågor kring covid-19 och coronapandemin. När du klickar dig vidare till en forskarlista lämnar du forskning.se och kommer till lärosätets webbplats eller presstjänst.

Databasen Swecris innehåller cirka 60 000 forskningsprojekt som beviljats forskningsmedel åren 2008–2025.

Sök, jämför och ta fram statistik om svenska forskningsprojekt på Swecris webbplats.