Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Snabb hjälp för rattfyllerister ger positiv effekt

Misstänkta rattfyllerister som snabbt efter en rattfyllerihändelse fått kontakt med socialtjänst eller beroendevård för hjälp när det gäller missbruk, anser att insatsen varit till stor nytta enligt en undersökning av VTI. Metoden att upprätta en kontakt, helst inom 24 timmar, används över hela landet för att minska antalet påverkade förare i trafiken.

Hälsa & medicin

Farligt bukfett kan motverkas med omättat fett

Ny forskning från Uppsala universitet visar att mättat fett är mer fettbildande och mindre muskeluppbyggande än fleromättat fett. Det är den första studien på människa som visar att matens fettsammansättning inte bara påverkar blodets kolesterolhalt och risken för hjärtkärlsjukdom, utan också reglerar var i kroppen fettet lagras. Resultaten har publicerats i den amerikanska tidskriften Diabetes.

Hälsa & medicin

Nya nervceller i sjukdomsdrabbad del av hjärnan

Hos människan bildas nya nervceller under hela livet i en del hjärnan som kallas striatum, något som skiljer oss från andra däggdjur. Det visas i en studie som publiceras i tidskriften Cell. Bakom studien står professor Jonas Frisén som nu hoppas hitta ett sätt att stimulera nybildning av nervceller för att bota olika typer av neurologiska sjukdomar.

Hälsa & medicin

Luftföroreningar i Skåne påverkar mödrar och barn

Luftföroreningar kan påverka hälsan hos gravida kvinnor och deras barn, även om föroreningarna håller sig inom de tillåtna värdena. Det visar forskaren Ebba Malmqvist i en avhandling från Lunds universitet. Hon fann bland annat att kvinnor i områden med dålig luft löpte nästan dubbelt så stor risk för graviditetsdiabetes som kvinnor i områden med bra luft.

Hälsa & medicin

Njurcancerns svaga punkt avslöjad

Njurcancercellers ämnesomsättning skiljer sig mycket från andra typer av cancer. Det visar en studie som gjorts av en grupp forskare på Chalmers. Upptäckten öppnar för nya metoder att diagnosticera den svårupptäckta cancerformen i ett tidigt skede, vilket kan ge nya förutsättningar att behandla sjukdomen.

Hälsa & medicin

Forskare identifierar gener bakom tvångssyndrom hos hundar

Forskare från Uppsala universitet och Broad Institute, USA, har identifierat fyra gener med samband till tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) hos hundar. Resultatet, som publiceras i nästa nummer av tidskriften Genome Biology, föreslås kunna leda till ny forskning om det mer komplicerade tvångssyndrom som drabbar människa.

Hälsa & medicin

Studie ska minska trycksår

Trycksår är en av de absolut vanligaste vårdskadorna. SKL:s återkommande mätningar visar att i genomsnitt 14 procent av inneliggande patienter har trycksår. En ny satsning på Akademiska sjukhuset, Uppsala, syftar till att öka kunskapen om förebyggande insatser och öka användningen av olika hjälpmedel, men också göra patienterna mer delaktiga .

Hälsa & medicin