Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

tema

Stora möjligheter med individanpassad sjukvård

Om läkarna vågar utgå ifrån varje patients symtom kan individanpassad sjukvård innebära en revolution för sjukvården. Det kan handla om att behandla tumörer utifrån dessas unika DNA eller att inse att utbrändhet kan bero på fel på sköldkörteln, trots att patientens värden är inom det normala referensintervallet. Samtidigt blir det mer komplicerat att stödja sig på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” när läkarna måste analysera varje fall noga och inte kan luta sig mot standardbehandlingar.

Hälsa & medicin
Läs mer
tema

Vård på olika villkor

Svensk sjukvård är inte jämlik.  En orsak till att kvaliteten skiftar mellan olika platser i landet är att det ofta saknas jämförande statistik – landstingen vet helt enkelt inte hur de ligger till. En annan orsak är att landstingen har möjlighet att välja vård som rent vetenskapligt inte är bäst, trots att den bästa egentligen inte kostar mer.

Hälsa & medicin
Läs mer
tema

”Beslutsfattare tolkar forskning om åldrande lite som det passar”

Många äldreforskare i Sverige anser att politikerna inte tar till sig hela bilden av forskningen kring äldrefrågor. Det gäller främst de problem som äldrevården står inför med ökande efterfrågan och minskande resurser.
– Det är svåra prioriteringar vi har att göra med, men givet det, så tar man bara till sig det som passar, säger till exempel Mats Thorslund, professor på Karolinska Institutet.

Hälsa & medicin
Läs mer
tema

Aktivitet är receptet för psykisk hälsa

Enligt forskning kan man från samhällets sida göra betydligt mer för att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Många äldre upplever att en slags vishet kommer med åren och att förmågan att prioritera rätt blir bättre, men de flesta känner också av att åldrandet ger sämre minne och långsammare mentala processer. Många drabbas också av att inte må bra psykiskt.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet