Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Så lurar pneumokockerna vårt immunförsvar

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner som öron- och bihåleinflammation, men också till allvarliga infektioner som lunginflammation och hjärnhinneinflammation. En ny studie visar hur bakterierna kan hämma immuncellernas reaktion, och även överleva inne i celler för att ge upphov till lunginflammation.

Hälsa & medicin
Läs mer

Gåband vid arbetsplatsen ökade aktiviteten

Personer som fick ett gåband vid skrivbordet på kontoret blev mer fysiskt aktiva under arbetstid än de som saknade band. Gåband kan vara ett bra sätt att förebygga ohälsa. Men för att tillvarata hälsovinsten är det viktigt att se över hela arbetsplatsens utformning och även ta hänsyn till hur den fysiska aktiviteten utanför arbetstid ser ut.

Hälsa & medicin
Läs mer

Litet organ kan spela viktig roll i immunförsvaret under graviditet

Forskare har under årtionden ställt sig frågan hur kroppen hanterar den paradoxala situation som uppstår när en kvinna blir gravid. Å ena sidan behöver mammans immunsystem anpassas så att det inte reagerar starkt mot fostret, som till hälften ju har sina gener från pappan. Å andra sidan måste immunsystemet samtidigt behålla ett starkt försvar mot infektioner. Nu har forskare vid Linköpings universitet hittat en förklaring.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ingen quickfix att operera bort övervikt

Det är lätt att tro att man ska bli ”jättesmal”. Diskussionsforum på internet visar att det ofta uppstår orealistiska förväntningar inför överviktskirurgi. Vården måste hantera dessa förväntningar för att patienterna ska må bättre efter ingreppet. Till exempel genom samtalsgrupper med tidigare patienter.

Hälsa & medicin
Läs mer

Mer prio på KOL i primärvården

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan göra det lättare för KOL-drabbade, visar i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Förändrad syn på hiv

Hiv (humant immunbristvirus) är en av de dödligaste infektionerna i världen, som utan behandling bryter ner kroppens immunförsvar. Virustyperna hiv‑1 och hiv‑2 är nära besläktade men har olika spridning i världen. Hiv‑1 har spridits globalt medan hiv‑2, som anses vara en mildare variant av hiv, framför allt är utbredd i Västafrika. Nu visar det sig att Hiv‑2 är allvarligare än vi tidigare har trott.

Hälsa & medicin
Läs mer

Tandkräm med mint kan ge allergiska besvär

Det mintsmakande aromämnet karvon finns framförallt i grönmynta/spearmint och är ett vanligt smakämne i tandkräm. Karvon har visat sig ge allergiska reaktioner hos personer med eksem och slemhinnebesvär, till exempel oral lichen planus. Tandläkare som behandlar patienter med slemhinnesjukdomar bör därför bli medvetna om att allergi mot smakämnen kan göra patienter sämre.

Hälsa & medicin
Läs mer

Metoden ska avslöja samband mellan tarmbakterier och sjukdomar

Forskare vid Örebro universitet har, tillsammans med forskare i Danmark, utvecklat en metod för studier av hur ämnesomsättningen hos mag-och tarm bakterier påverkar vår hälsa.
– Vi försöker hitta biomarkörer som kan användas vid diagnos av olika sjukdomar mycket tidigare än i dag, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Tarmflorans utveckling hos spädbarn – ett drama i tre akter

Vi föds med väldigt få mikroorganismer – och de första åren blir avgörande för hur tarmfloran utvecklas. Forskare kan nu slå fast att tarmflorans utveckling sker i tre distinkta faser, associerade med förändringar i bebisens livsstil under de första åren. Det här kan bland annat hjälpa forskarna att förstå vad som får ett barn med förhöjd ärftlig risk för typ 1-diabetes att också utveckla sjukdomen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet