27 maj 2024
Jönköping University

Vilka platser undviker äldre vid värmeböljor?

Under våren har ett tiotal personer som är 65 år eller äldre deltagit i en studiecirkel vid Senioruniversitetet i Jönköping. Syftet är att bidra till forskningsprojektet HEAT med äldre personers uppfattningar om platser som de söker sig till respektive undviker vid varmare klimat.

Hälsohögskolan (HHJ) vid Jönköping University (JU) bidrar i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet HEAT, som genomförs tillsammans med universiteten i Göteborg, Umeå, och Lund. Susanne Gustafsson, är docent i arbetsterapi och ansvarig för forskningsprojektet på HHJ. Hon utforskar äldre personers beteende och attityder i samband med varmt väder och värmeböljor avseende aktiviteter i stadsmiljö.

Telefon +46 36 10 10 00