17 april 2024
Lunds universitet

Unik fältstudie visar hur klimatförändringarna slår mot brandskadade skogar

Torråret 2018 drabbades Sverige av en mängd skogsbränder. Nu har ett forskarlag, lett från Lund, undersökt hur klimatförändringarna påverkar de skadade skogarnas utveckling och möjligheter att ta upp koldioxid.

De boreala skogarna är i princip ett och samma vegetationsområde som sträcker sig runt hela den norra hemisfären på jorden. Dessa skogar, som täcker majoriteten av Sveriges yta, spelar en viktig roll i det globala klimatsystemet genom att absorbera koldioxid från atmosfären. Ökande skogsbränder, som följer i klimatförändringarnas spår, hotar att undergräva denna ekosystemtjänst.

I efterspelet av skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 påbörjade ett forskarlag den mest omfattande fältkampanjen någonsin i boreala skogar för att studera hur bränderna påverkat 49 skogar spridda över hela landet – från Jokkmokk i norr till Växjö i söder.

– Studien visar att klimatförändringarna kan försämra de brandskadade skogarnas förmåga att absorbera kol efter en brand. Många av de gamla träden finns kvar, men en del av deras viktiga funktioner misslyckas, säger Johan Eckdahl, naturgeograf vid Lunds universitet.

Studien, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications Earth & Environment, visar att återväxten efter en brand påverkas av växternas samspel med känsliga jordmikrober. I takt med att klimatet förändras försämras denna växelverkan eftersom växters och mikrobers anpassningsförmåga ser olika ut.

– Under den globala uppvärmningen är växtarters migration en nödvändig process för att upprätthålla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Om den inte håller jämna steg med klimatförändringarna hotas Sveriges boreala skogars förmåga att fungera som effektiva kolsänkor, säger Johan Eckdahl.

Den boreala regionen, även känd som taigan, fungerar som en enorm global kolreservoar. Forskning visar att regionen kan uppleva kraftigt minskad kapacitet för kollagring under det kommande århundradet på grund av klimatförändringar och förstärkt aktivitet av skogsbränder, vilket minskar dess traditionella roll som en absorberare av växthusgaser. En bättre förståelse för de boreala skogarnas reaktioner på yttre påverkan är avgörande för att förutsäga deras motståndskraft mot klimatförändringar och ökad frekvens av skogsbränder.

– Biodiversitet är inte bara viktig i tropiska regnskogar, den är viktig även i taigan! Vår studie belyser det ofta bortglömda samspelet mellan biodiversitet och kollagring i nordliga ekosystem. Resultaten understryker behovet av fortsatt forskning och miljöövervakning i den omfattande boreala regionen, säger Johan Eckdahl.

Förutom Lunds universitet har Umeå universitet, Aarhus University och University of Oxford deltagit i arbetet.

Studien publiceras i Nature Communications Earth & Environment: Restricted plant diversity limits carbon recapture after wildfire in warming boreal forests

För mer information, kontakta:

Johan Eckdahl, forskare

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

+46 760 464 794

johan.eckdahl@nateko.lu.se

Presskontakt:

073 027 58 90

johan.joelsson@science.lu.se