18 april 2024
Linköpings universitet

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn. De båda blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet (LiU).

Seetha Murty utses till filosofie hedersdoktor för sitt engagemang inom lärarutbildning, där hon möjliggjort att studenter och lärare vid LiU fått ökad global förståelse för utbildningsfrågor. Hon är sedan 15 år tillbaka rektor och pedagogiskt ansvarig för Silver Oaks internationella skolor i Hyderabad och Visakhapatnam i Indien. Hennes ledarskap, som prisats och uppmärksammats, utgår från Mahatma Gandhis antivåldsfilosofi. Det utbildningsvetenskapliga området vid LiU har de senaste tio åren samarbetat med Seetha Murty och personal och elever på Silver Oaks. Seetha Murty har varit central i samarbetet, både genom att ta emot och utbilda studenter under verksamhetsförlagd utbildning och sommarkurser och genom att vara en samtalspartner i framväxande forskningsprojekt.

Cindy W. Christian blir medicine hedersdoktor. Hon har samarbetat med det nationella kunskapscentret Barnafrid vid LiU, svenska barnläkare och andra yrkesverksamma under flera år. Därigenom har hon bidragit till utvecklingen av Sveriges barnskyddsteam och omhändertagandet av misshandlade barn i hälso- och sjukvården. Hon är professor i pediatrik vid The Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), ett av USA:s och världens främsta barnsjukhus, där hon i mer än två decennier har lett och utvecklat barnskyddsteamet. Mellan 2010 och 2015 var Cindy W. Christian den första medicinska chefen för Philadelphia Department of Human Services, där hon ledde arbetet att integrera samverkan med socialtjänsten i kliniska processer, rutiner och strategier för att förbättra hälsan hos barn i behov av stöd från samhället.

Tekniska fakulteten vid LiU utsåg tidigare i våras två hedersdoktorer: den svenske astronauten Marcus Wandt och den österrikiske kvantfysikern och Nobelpristagaren Anton Zeilinger. Marcus Wandt har som Sveriges tredje astronaut i rymden bidragit till ett ökat teknikintresse i hela landet. Anton Zeilinger är professor emeritus i fysik vid Wiens universitet. Han mottog Nobelpriset i fysik år 2022, bland annat för ett experiment som involverade LiU-forskare med snärjda, eller ”sammanflätade”, fotoner som bryter mot Bells teorem.

Samtliga hedersdoktorer promoveras vid den akademiska högtiden som äger rum den 1 juni. Dagen innan, den 31 maj, håller de varsin öppen föreläsning för allmänheten. Information om föreläsningarna finns på https://liu.se/akademiska-hogtider.

Mer information

Om Seetha Murty: Helene Elvstrand, biträdande professor, 011-36 33 55, helene.elvstrand@liu.se

Om Cindy W. Christian: Laura Korhonen, professor, 013-28 11 81, laura.korhonen@liu.se

Om Tekniska fakultetens hedersdoktorer: https://liu.se/nyhet/astronaut-och-nobelpristagare-nya-hedersdoktorer-vid-linkopings-universitet

Om den akademiska högtiden: Viveca Valgren, ceremonimästare, 013-28 12 58, viveca.valgren@liu.se, https://liu.se/akademiska-hogtider

Telefon +46 13 28 10 00