19 april 2024
Linköpings universitet

LiU och Saab firar 20 år av samverkan

Linköpings universitet och Saab firar 20 år av strategisk samverkan. Det kommer att uppmärksammas med två dagar av många olika aktiviteter – inklusive en studentföreläsning av astronauten Marcus Wandt. Media är varmt välkomna till evenemangen.

– Linköpings Universitet och Saab hör ihop – via utbildning, forskning och innovation. Samarbetet har under lång tid bidragit till bådas framgångar, säger Ingela Lindahl, ansvarig för LiU:s strategiska partnerskap med Saab.

20-årsfirandet inleds måndag 22:a april med en lunchföreläsning för studenter av astronauten Marcus Wandt, som också är Saabs chefstestpilot. Det kommer att finnas tillfälle för media att lyssna och även ställa frågor till Marcus Wandt efteråt. För anmälan, se nedan.

•Tid: 22 april, 12.10

• Plats: Sal C:1, C-huset på Campus Valla i Linköping.

Onsdagen 24:e april fortsätter firandet med en heldag av öppna aktiviteter i Colosseum, C-huset. Det blir utställning, tävlingar, jubileumstårta och föreläsningar.

Personer med koppling till både Saab och LiU deltar under dagen. Några som håller presentationer är:

Annika Meijer, chefsingenjör för samarbetet mellan Saab och Boeing kring ett nytt amerikanskt skolflygplan. Hon är också före detta LiU-student.

Petter Krus, professor vid LiU, som deltagit i uppbyggnaden av det svensk-brasilianska forskningscentret CISB, som grundades i samband med Gripenaffären, men som nu sysslar med forskning inom såväl flyg, som hållbar energi och stadsutveckling.

Fredrik Heintz, professor vid LiU och forskare inom AI med lång erfarenhet av samarbete med SAAB. Han är också föreståndare för forskarskolan inom WASP.

– LiU och SAAB har stor nytta av varandra och vår samverkan är viktig inte minst för att studenterna ska vara eftertraktade på arbetsmarknaden. En stor del av Saabs ingenjörer är alumner från LiU, vilket visar vikten av våra utbildningar för regionens långsiktiga kompetensförsörjning. Våra gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt är välfungerande samarbeten med stor potential för ökad och breddad samverkan även i framtiden, säger LiU:s rektor, Jan-Ingvar Jönsson.

Samarbetet sträcker sig ända tillbaka till starten av Tekniska högskolan i Linköping 1969, men det som nu firas är det mer formella samverkansavtal som skrevs 2004. LiU och Saab samverkar kring forskning och utveckling på både det civila och militära området.

Ett exempel är WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) med utveckling inom områden som artificiell intelligens och autonoma system. Bland annat finns ett samarbete för att utveckla säkra och etiska AI-lösningar inom försvar och säkerhet. Ett annat exempel är utveckling av avancerade material med målet att förbättra prestanda, hållbarhet och säkerhet för till exempel flyg- och försvarsindustrin.

Mer information om samarbetet och 20-årsfirandet finns här.

Mediarepresentanter som vill delta och boka tid för intervjuer kan kontakta:

Helena Balogh, koordinator, Samverkansenheten, LiU: 013-28 68 48; helena.balogh@liu.se

Ingela Lindahl, ansvarig för LiU:s strategiska partnerskap: 013-2868 30; ingela.lindahl@liu.se

Telefon +46 13 28 10 00