18 april 2024
Linnéuniversitetet

Kampradstiftelsen ger 25 miljoner till Linnéuniversitetet för utveckling av företagsverksamhet i Småland

Med ett stöd på 25 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse ska Linnéuniversitetet bygga upp SmålandsNavet, en satsning för att små och medelstora företag i Småland ska kunna möta framtidens utmaningar och utveckla sina verksamheter.

Småland är känt för sin företags- och entreprenörsanda och det ”småländska” resursutnyttjandet. Traditionellt har regionen förknippats med glas- och skogsbruk, sågverk, möbeltillverkning, metall- och plastindustri samt besöksnäring. Idag finns dessutom flera framgångsrika företag inom IT, miljö och energi.

Familjen Kamprads stiftelse stödjer verklighetsnära forskning som leder till praktisk handling och som främjar en levande landsbygd.

Smålandsnavet etableras vid Ekonomihögskolan som har en lång tradition att arbeta nära näringslivet både i forskning och undervisning och den nya satsningen ger förutsättningar att växla upp och systematisera samarbetet ytterligare.

– Globalisering, klimatutmaningar och ny teknik kan skapa helt nya affärsmodeller, produkter, tjänster, marknader och konkurrenter. Det leder till ökad tillväxt och välstånd i vår region. Här kan SmålandsNavet bli en resurs till att stärka förändringsförmågan i de småländska företagen, säger Susanne Ackum, dekan för Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Väletablerat koncept i Norrland
Ett särskilt fokus ska ligga på att hantera de utmaningar som små och medelstora företag på landsbygden står inför och vända dem till praktiska möjligheter. Konceptet är beprövat genom Norrlandsnavet, där Familjen Kamprads stiftelse stödjer Luleå tekniska universitet.

Inom SmålandsNavet ska studenters (oavsett ålder), lärares, etablerade forskares, post-docs och doktoranders samverkan med företag förstärkas genom att utbildning och forskning sker i nära koppling till företagens verksamhet.

– Vår målsättning är att forskningsresultat omsätts till nya affärsmodeller, yrkesverksamma fortbildar sig och att avståndet mellan akademien och företagare minskar. Utifrån identifierade behov ska företagen erbjudas möjligheter till kompetensutveckling i olika former, förklarar Susanne Ackum. 

Uppbyggnaden och driften av SmålandsNavet vilar på de erfarenheter och nätverk som byggts upp via tidigare projekt som genomförts med stöd av Familjen Kamprads stiftelse.  

–  För stiftelsen är det viktigt att dra nytta av tidigare satsningar på entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Det känns dessutom särskilt roligt att universitetet inspirerats av stiftelsens stora satsning på NorrlandsNavet vid Luleå tekniska universitet. Att det nu etableras samarbete mellan norra och södra Sverige stärker utveckling av företagsverksamheten i landet” säger Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse.

Satsningen kommer ha Linneuniversitetet som hemvist, med ambition att samverka med Jönköping University.

Mer information

Kontakt
Maria Engelbrektson
, samverkansstrateg vid Ekonomihögskolan, 076-147 02 30, maria@memod.se
Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse, 070-837 75 49, lena.fritzen@familjenkampradsstiftelse.se