18 april 2024
Mälardalens universitet

Fler vill studera på Mälardalens universitet i höst

När anmälningsperioden för höstterminen 2024 avslutades den 15 april, hade Mälardalens universitet (MDU) 10 procent fler anmälningar jämfört med förra året.

Särskilt noterbart var ett stort intresse för universitets nya distansprogram i folkhälsovetenskap som hade 116 förstahandssökande till 45 platser.

– Det stora intresset för folkhälsovetenskap är glädjande. Ämnet är högaktuellt med de stora hälsoutmaningar vi står inför och det
förändrade levnadsmönstret. Att erbjuda möjligheten att studera folkhälsa, antingen på distans eller på campus i Skellefteå eller Västerås, öppnar upp för alla att satsa på en karriär inom folkhälsovetenskap oavsett livssituation eller var man bor i Sverige säger Charlotta Hellström, universitetslektor i folkhälsovetenskap.

Enligt UHR ökade det totala utbildningsutbudet nationellt med 2,1 procent inför höstterminen 2024. MDU introducerade flera nya utbildningar, inklusive program på grund- och avancerad nivå inom cyberförsvar, strategi och management, folkhälsovetenskap samt en kompletterande grundlärarutbildning. Tidigare i år utökade även MDU sin verksamhet genom att gå med i initiativet Skellefteå Universities Alliance (SUA), i samarbete med andra lärosäten. På sikt arbetar MDU med att kunna erbjuda totalt 250 utbildningsplatser på campus Skellefteå.

– Vi ser en stadig efterfrågan på våra mest populära program samtidigt som nya kurser och program samt distansstudier attraherar nya målgrupper. MDU arbetar kontinuerligt med att våra studenter ska trivas i våra studiemiljöer men också för att för att studenterna ska känna att den utbildning de valt inspirerar, utvecklar och förbereder dem för arbetslivet tillägger Susan Sahlberg, chef för sektionen för antagning och examen vid MDU.

Nationellt hade 405 552 personer skickat in minst en anmälan efter ansökningsperiodens slut den 15 april, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med föregående år. MDU hade 29 775 anmälningar för HT24 jämfört med 27 029 föregående år, vilket innebar en ökning med 10,2 procent.

Program på grundnivå med flest sökande till höstterminen 2024 (siffror inom parentes avser ht-23):
1. Sjuksköterskeprogrammet Västerås: 2075 (2074) varav 322 (322) förstahandssökande
2. Sjuksköterskeprogrammet Eskilstuna: 1884 (1836) varav 333 (306) förstahandssökande
3. Socionomprogrammet: 1660 (1471) varav 310 (256) förstahandssökande
4. Beteendevetenskapliga programmet: 1118 (1097) varav 174 (202) förstahandssökande
5. Sjuksköterskeprogrammet Nyköping: 1112 (1144) varav 135 (153) förstahandssökande

Påbyggnadsprogram med flest sökande:

1. Specialpedagogprogrammet: 683 (587) varav 634 (528) förstahandssökande
2. Speciallärarprogrammet – Språk-, skriv och läsutveckling: 216 (107) varav 197 (95) förstahandssökande
3. Speciallärarprogrammet – Matematikutveckling: 153 (77) varav 145 (67) förstahandssökande samt Masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling: 153 (79) varav 54 (33) förstahandssökande
4. Speciallärarprogrammet – Intellektuell funktionsnedsättning: 147 (65) varav 137 (57) förstahandssökande
5. Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6: 105 (105) varav 33 (32) förstahandssökande

Fristående kurser med flest sökande. Samtliga är distanskurser 7,5hp (siffror inom parentes avser ht-23):

1. Arbetsrätt: 1815 (1815)
2. Att utveckla organisationer och ledarskap: 1189 (1396)
3. Marknadsföring – en introduktion: 841 (756)
4. Kriminologi i Socialt arbete: 707 (392)
5. Entreprenörskap 1: 660 (46)

På antagning.se finner du allt du behöver veta om hur antagningen till höstterminen 2024 går till. Läs mer här.

För mer information, kontakta
Susan Sahlberg, 016-15 34 10, susan.sahlberg@mdu.se

Telefon +46 21 10 13 00