11 juni 2024
Linnéuniversitetet

E-hälsostöd kan hjälpa patienter efter operation för prostatacancer i existentiella och sexuella frågor

Patienter som genomgår operation för prostatacancer upplever ofta urininkontinens och påverkan på den sexuella funktionen efter behandlingen. Aktiv egenvård kan minska dessa biverkningar. Det kan däremot behövas stöd för att bibehålla motivationen för egenvården under den långa rehabiliteringen.

Varje år diagnosticeras runt tiotusen personer med prostatacancer, vilket gör cancerformen till Sveriges vanligaste. Camilla Wennerberg har i sin avhandling undersökt hur ett motivationsstärkande e-hälsostöd kan påverka patienternas rehabilitering efter operation.

– Många som drabbas av prostatacancer får botande behandling och lever länge efteråt. Därför är det extra viktigt att fundera på hur det går att stötta dessa patienter på bästa sätt, säger Camilla Wennerberg.

Camilla Wennerberg har i sin avhandling undersökt hur ett e-hälsostöd kan påverka rehabiliteringen efter operation för prostatacancer, men också beskrivit patienternas upplevelser av e-hälsostödet, som är en slags egenvårdsstöd.

Utvecklade en mobilapp

Forskarna utvecklade ett motivationsstärkande e-hälsostöd, The Electronic Patient Activation in Treatment at Home (ePATH), för att undersöka möjliga effekter av denna typ av stöd. E-hälsostödet som forskarna utvecklade var en web- och mobilapp, där det gick att aktivera notifikationer om olika aktiviteter, till exempel bäckenbottenövningar.

I en av studierna intervjuades patienterna om sina upplevelser av användbarheten av ePATH. Senare undersöktes även effekterna av e-hälsostödet vad det gällde symtom efter operationen, egenvård och aktiv medverkan i rehabiliteringen. Ytterligare en studie beskrev patienternas upplevelser av stöd genom rehabiliteringen.

Resultaten visade att patienternas behov av stöd förändrades under tiden efter operationen. E-hälsostödet var användbart i den tidiga rehabiliteringsfasen, men gav inga effekter på symtom, genomförd egenvård eller aktiveringsnivå.

Behov av stöd varierade under rehabiliteringen

Patienternas behov av stöd kring existentiella och sexuella frågor tydliggjordes ett halvår efter operationen och depressionsnivåerna ökade även markant då, vilket påverkade hur aktiva patienterna var i sin egen vård.

– Jag såg att patienternas behov av stöd varierade under rehabiliteringen och fokuserade på olika aspekter under förloppet. Här finns en potentiell utveckling av e-hälsostöd, kring den sexuella rehabiliteringen och hur vi ska kunna stötta patienterna i de existentiella frågorna.

Bättre utvärdering av e-hälsostöd

Camilla Wennerbergs resultat visar att det behövs kontinuerliga bedömningar av patienternas behov av stöd genom rehabiliteringen. Men också möjligheten att kunna erbjuda olika stöd, anpassade efter den enskilda patienten.

– Min forskning tydliggör dessutom behovet av utvärdering av e-hälsotjänster. Detta för att använda sjukvårdens, patienternas och samhällets resurser på ett effektivt sätt.

Mer information

Kontakt

Camilla Wennerberg, doktor i vårdvetenskap, 073-782 2601, camilla.wennerberg@lnu.se

Ulrika Bergström, presskommunikatör, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se