27 mars 2024
Jönköping University

50 miljoner kronor till Tekniska Högskolan vid Jönköping University för grön omställning inom industrin

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas 49 200 000 kronor från KK-stiftelsen till forskningsprofilen GRACE för att under 2024-2032 stödja den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin. Elva företag medverkar. JTH har nu tre forskningsprofiler med stöd av KK-stiftelsen.

– Det är otroligt glädjande att vi har fått KK-stiftelsens beviljande för GRACE. Det betyder jättemycket för oss. Vi har sedan många år strategiskt byggt kompetens inom just detta profilområde och med GRACE ges vi möjligheten att långsiktigt arbeta med att utveckla ny kunskap tillsammans med några av våra viktigaste industripartners. Den gröna omställningen industrin står inför behöver vi lösa tillsammans och där kommer GRACE göra skillnad, säger Ingrid Wadskog, vd för JTH.

Bidrar med nya och bättre processer

Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produktframtagning. Mattias Jarl, programansvarig vid KK-stiftelsen, ser fram emot att följa forskningsprofilen.

– GRACE blir en viktig strategisk byggsten i utvecklingen av KK-miljön SPARK vid Jönköping University. Profilen kan bidra med nya och bättre processer, kunskaper och stöd för produktrealisering, som redan från början integrerar hållbarhet och cirkularitet. Satsningen sker tillsammans med en stark grupp näringslivspartners och är väl ägnad att bidra till svensk konkurrenskraft inom grön omställning, säger Mattias Jarl.

“Hjälper oss i vår gröna omställning”

GRACE är en forskningsprofil med stöd av KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) som ger JTH möjlighet att långsiktigt profilera och positionera forskningen inom ett utvalt område. Husqvarna är ett av företagen inom forskningsprofilen.

– Vi är med i GRACE för att få tillgång till en bredare kunskapsbas och utveckla kompetens och förmågor snabbare. Forskningsprofilen intresserar oss eftersom den fokuserar på hållbarhet, innovation och samverkan. Den hjälper oss navigera framåt och hantera de många olika scenarier som måste beaktas för att göra den gröna omställningen på Husqvarna, säger Per Orestig, Director Shared R&D på Husqvarna Group.