Testning

Testning utifrån olika roller

Det finns tre testanvändare uppsatta. UNDVIK att byta lösenord för dessa då de används av flera av oss!

Roll kommunikatör

Kommunikator-test@vr.se
jXT#6jm9axu%zXY19fIEDvu6

Roll journalist

Journalist-test@vr.se
^Jzzh@Liiuk@TN6V@)8*U@pb

Roll riksdagstjänsteperson

Rdtjansteperson-test@vr.se
FIsAzf6Eu754PdmpaAR0!

Alla mejl till testanvändarnas e-postadresser landar i den delade e-postmappen “testanvändare”.

De som har tillgång till e-postmappen Testanvändare är:

Sara.tuncel@vr.se

Anna.sjolin@vr.se

Carina.olsson@vr.se

Cissi.askwall@vr.se

Gustav.lofgren@vr.se

Emma.aby@vr.se

Ingela.karlsson@vr.se

Hillevi.gillgren@vr.se

Lisa.sundstrom@vr.se