Tema

Dagliga arkiv: 9 april, 2015

Svårt för domstolar att identifiera rasism

Domstolar tar sällan hänsyn till rasistiska dimensioner av brott när de dömer. Inte ens i de fall där det rasistiska inslaget verkar uppenbart för såväl brottsoffer som andra aktörer. Sociologen Marta Kolankiewicz har undersökt ett antal brott mot muslimer som Brottsförebyggande rådet har klassificerat som islamofobiska hatbrott, men där domstolen kommit fram till en annan slutsats.

Samhälle & kultur

Stötdämpande golv minskar fallskador

2011 lades ett stötabsorberande golv in på ett särskilt boende i Sunne kommun. Forskare på Centrum för Personsäkerhet vid Karlstads universitet har utvärderat effekten och de första resultaten har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Injury Prevention BMJ. Nu ökar intresset för denna forskning även internationellt.

Samhälle & kultur

Sexbrottslighet vanligare i vissa familjer

Forskning från Karolinska Institutet visar att nära anhöriga till personer som dömts för sexuella övergrepp själva begår liknande brott oftare än kontrollpersoner, och att detta tycks bero på genetiska snarare än familjegemensamma miljöfaktorer. I studien ingår samtliga män som dömts för sexbrott i Sverige under 37 års tid.

Samhälle & kultur

​Storsatsning på nytt molekylärmedicinskt centrum

Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet