Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

nyhet

Andedräkten visar hur du mår

Ramin Ghorbani presenterar en ny metod för analys av utandningsluft mätt i realtid, som öppnar upp för snabb bedömning av andningssjukdomar. Han har tittat på friska icke-rökare för att undersöka effekten av exponering för höga halter av kolmonoxid och partiklar från vedeldning. 

Hälsa & medicin
Läs mer
nyhet

Virus ärvs genom arvsmassan

Retrovirus har infiltrerat ryggradsdjur under miljontals år genom att sätta in sina gener i arvsmassan, och därefter nedärvas genom generationer som endogena retrovirus (ERV). Nu presenterar forskare från Uppsala universitet ny kunskap om den långa samutvecklingen mellan retrovirus och deras värdar genom att studera ERV-variation och spridning i vilda och domesticerade kaninpopulationer. 

Hälsa & medicin
Läs mer
nyhet

God effekt av immunterapi mot ärftlig hudcancer

Medfödda mutationer i genen CDKN2A är den starkaste kända riskfaktorn för att drabbas av ärftlig hudcancer. Individer som drabbas av melanom och bär på mutationer i denna gen har också sämre sjukdomsprognos jämfört med andra, enligt tidigare forskning. Den sorts immunterapi som belönades med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin fungerar dock särskilt bra i denna patientgrupp.

Hälsa & medicin
Läs mer
nyhet

Ny viktig ”spelare” i immunförsvaret

Komplementproteiner ”åker runt” i blodet och märker upp bakterier, virus och annat farligt så att våra vita blodkroppar lättare hittar de som är skadliga. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt en tidigare okänd funktion för komplementproteinet C3 som beskriver hur C3 reglerar autofagi – cellernas egna återvinningssystem.

Hälsa & medicin
Läs mer
nyhet

Rödbetsjuice har positiv effekt vid svår hjärt-lungsjukdom

Ett regelbundet intag av rödbetsjuice har positiv effekt på hälsan hos patienter med den svåra hjärt-lungsjukdomen PAH (pulmonell arteriell hypertension). Det framgår av en patientstudie på Akademiska sjukhuset. Ökad produktion av kväveoxid i lungorna, och ökad prestationsförmåga i relation till syreupptagningsförmågan är några medicinska effekter som noterades.

Hälsa & medicin
Läs mer
nyhet

Enzymerna i blodet avslöjar KOL

Enzymer som utsöndras av celler i kroppens immunförsvar kan bryta ned lungvävnad och orsaka eller förvärra kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Genom att studera enzymerna i blodprov ges nya möjligheter att utvärdera symtom och prognos vid sjukdomen. 

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet