Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

nyhet

Så bryter sig picornavirus in i värdcellen

Picornavirus är en virusfamilj som kan orsaka en rad olika sjukdomar inklusive polio, hjärnhinneinflammation och i sällsynta fall hjärtmuskelinflammation, hjärninflammation och förlamning. Forskning  från Linnéuniversitetet visar bland annat hur picornavirus infekterar värdcellen och tar över dess maskineri för att reproducera flera viruspartiklar.

Hälsa & medicin
nyhet

Kraftig ökning av hudcancer

Risken att insjukna i fler än ett hudmelanom under en tioårsperiod har ökat tiofaldigt i Sverige sedan 1960-talet. Den stadiga ökningen tros bero på förändrade semestervanor med mera aktivt solbadande och utlandsresor till sydliga breddgrader. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Hälsa & medicin
nyhet

Rätt förberedelser ska ge tryggare föräldrar

Att bli förälder är en stor livsomställning och föräldrars upplevelse av första tiden efter att barnet är fött påverkas bland annat av den information och förberedelse de fått under graviditeten. Vid Lunds universitet har forskare utvecklat ett evidensbaserat program för föräldraförberedelse som baseras på nyblivna förstagångsföräldrars erfarenheter.

Hälsa & medicin
nyhet

Långa dna-upprepningar i huntingtongenen vanligare än väntat

Det är vanligare med en förlängd sekvensupprepning i HTT-genen, som ligger bakom Huntingtons sjukdom, än vad som tidigare varit känt. En studie gjord på 7 000 personer i Norrbotten och Västerbotten visar att en oväntat stor grupp personer har onormalt långa upprepningar, något som kan leda till att sjukdomen ökar i befolkningen.

Hälsa & medicinNatur & teknik
nyhet

Färdplan för precisionsmedicin i diabetesvården

Intentionen är inte att utveckla läkemedel som är unik för varje individ utan att se till att undergrupper i befolkningen behandlas optimalt. Det säger Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet och medansvarig för satsningen Precision Medicine in Diabetes Initiative, den största största satsningen någonsin på precisionsmedicin inom diabetes.

Hälsa & medicin
nyhet

Ökad variation i tonåringars riskbeteenden

Kriminalitet liksom användning av droger och alkohol bland ungdomar följer mer heterogena mönster än vad forskning tidigare visat. Det finns inget tydligt samband mellan att tonåringar börjar dricka och att de senare hamnar i kriminalitet. Däremot kan tidig kriminalitet leda till missbruk av alkohol och droger, visar forskning från Göteborgs universitet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet