Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

nyhet

Gränsen mellan typ 1- och typ 2-diabetes inte så knivskarp

Även typ 2-diabetes kan delvis förklaras med störningar i immunsystemet. Det visar en stor studie som har genomförts av forskare vid Umeå universitet i samarbete med forskare i Cambridge och Seattle. Tidigare har vuxendiabetes ansetts enbart bero på livsstilsfaktorer. Men bilden tycks vara mer komplex än så.

Hälsa & medicin
nyhet

Vad är psykisk ohälsa?

Inom vården går en skiljelinje mellan psykisk och kroppslig ohälsa. En indelning som beror på svårigheterna att mäta och observera psykisk sjukdom.
– Men vi inser alltmer att den fysiska ohälsan är beroende av, och sammanblandad med den psykiska ohälsan, säger Johan Fernström, psykiatriker och doktorand vid Lunds universitet, i en intervju i tidskriften Vetenskap & hälsa.

Hälsa & medicin
nyhet

Skräddarsydda behandlingar vid depression

Kan behandling av depression och andra psykiatriska diagnoser skräddarsys utifrån den enskilde patienten? Daniel Lindqvist försöker tillsammans med sina forskarkollegor att hitta en väg framåt mot en bättre anpassad behandling genom att undersöka kopplingen mellan inflammation och depression.

Hälsa & medicin
nyhet

Ny genanalys ger bättre diagnos av intellektuell funktionsnedsättning

Analys av hela arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering, kan användas för att diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning med högre precision än andra genetiska analysmetoder. Ett nytt analysverktyg, utvecklat vid Karolinska Institutet, ska nu införas som första linjens kliniska diagnostik vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Hälsa & medicin
nyhet

Brunt fett kan bränna socker utan insulinpåslag

Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt att brunt fett, en vävnad vars främsta funktion är att bränna fett och socker för att producera värme, gör detta utan att använda de proteiner som är viktiga för insulin-signaleringen. Upptäckten kan bana väg för insulinfri behandling av typ 2-diabetes.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet