Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

nyhet

Brister i vårdens rådgivning om levnadsvanor

Riskbruk av alkohol är det vårdpersonal arbetar minst med i det förebyggande arbetet med patienter. Hög arbetsbelastning, prioritering av mer akuta vårdfrågor och ett behov av mer kunskap gör att läkare och sjuksköterskor lägger mindre tid på sjukdomsförebyggande rådgivning än de egentligen skulle vilja.

Hälsa & medicin
Läs mer
nyhet

Välvillig maktfullkomlighet präglade det tidiga 1900-talets psykiatri

Ambitionen var att behandla hela människan. Psykiatrins genombrott i Sverige vid förra sekelskiftet innebar en uttalad humanisering, men psykiatrikerrollen präglades också av starka auktoritära och paternalistiska drag. En välvillig maktfullkomlighet, konstaterar Patrik Möller som i en idéhistorisk avhandling undersökt tiden.

Hälsa & medicin
Läs mer
nyhet

Smörsyra kan bli behandlingsmetod vid IBS

IBS-patienter har en lägre andel av de bakteriearter som kan producera smörsyra i tarmen. Detta kan också vara en bidragande orsak till att man drabbas av sjukdomen. Forskare ska nu studera hur smörsyran påverkar tarmen och om den kan användas för att ta fram behandlingsmetoder för IBS, irritabel tarmsjukdom.

Hälsa & medicin
Läs mer
nyhet

Dåligt humör hos katten kan bero på artros

Dåligt humör hos katten kan bero på artros och kronisk smärta. Men det är inte alltid lätt för veterinären att ställa diagnos. Forskare vid SLU har därför tagit fram en särskild diagnosmetod för att mäta hur katten sätter ner tassarna.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet