Därför är Sápmi fortfarande en svensk koloni

Vem har rätt till samisk mark – Sápmi eller staten? Frågan aktualiseras varje gång staten vill använda resurserna för energiförsörjning eller gruvdrift, trots samernas rätt till rennäring. Här blir koloniala föreställningar tydliga, menar forskare.