Tydligt ledarskap viktigt för den psykiska hälsan vid omorganisationer

Stora omorganisationer kan tära på både chefer och medarbetares krafter och bidra till dåligt psykiskt mående och långtidssjukskrivningar. Men det finns organisatoriska vägar till bättre psykisk hälsa för alla inblandade i en stor organisationsförändring, visar en studie som undersökt faktorerna bakom lyckade omorganisationer inom kommunal förvaltning.