3 juli 2024
Göteborgs universitet

Hemmatest avslöjar risk för hjärtinfarkt på fem minuter

Svenska forskare har tagit fram ett frågetest för hemmabruk som snabbt identifierar hög risk för hjärtinfarkt. Träffsäkerheten är densamma som vid undersökning med blodprov och blodtrycksmätning, visar en studie.

Studien som publiceras i tidskriften Journal of the American Heart Association bygger på data från befolkningsstudien SCAPIS, med Göteborgs universitet som bas och Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Drivande i studien är Göran Bergström, professor i klinisk fysiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och huvudansvarig för SCAPIS.

– En hjärtinfarkt kommer ofta som en blixt från klar himmel. Många som drabbas är till synes friska och symtomfria, men har fettinlagringar i hjärtats kranskärl, åderförkalkning. Vårt test gör det möjligt att hitta nästan två tredjedelar av de personer i åldern 50–64 år som har mycket åderförkalkning i hjärtats kranskärl och därmed har hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger han.

Algoritm hittar riskpersoner

Hemmatestet består av 14 frågor som tar 5–8 minuter att besvara. Frågorna handlar om bland annat ålder, kön, vikt, midjemått, rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes samt om man har hjärt-kärlsjukdom i släkten.

Enligt den aktuella studien kan hemmatestet genom att kombinera information från svaren i en speciell algoritm upptäcka 65 procent av de individer som har högst risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

– Resultaten visar att vårt hemmatest har lika stor träffsäkerhet som en undersökning på klinik med blodprov och blodtrycksmätning. Om vi kan göra testet allmänt tillgängligt i vården kan det spara både liv och lidande, eftersom det kan hjälpa oss att hitta de som har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller som i dag är underbehandlade, säger Göran Bergström.

Kan varna och rädda liv

Studien bygger på data från 25 000 personer i åldern 50–64 år som ingår i SCAPIS. Samtliga deltagare har fått hjärtats kranskärl undersökta med datortomografi, vilket ger en bild av hur mycket åderförkalkning en person har.

Genom att jämföra bilderna av hjärtat med frågeformulär som deltagarna besvarat har forskarna kunnat se vilka faktorer som hade starkast samband med graden av åderförkalkning. Forskargruppen har också inlett studier i Sverige och på data från USA, för att utvärdera hur testet fungerar på olika grupper.

Att hitta riskpersoner innan sjukdom uppstår är ett av huvudmålen med Hjärt-Lungfondens satsning på SCAPIS. Kristina Sparreljung är fondens generalsekreterare:

– Ett test som kan varna i tid skulle rädda många liv och bespara mycket lidande. Därför är resultaten från Göran Bergströms studie mycket intressanta, säger hon.

Studie: A self-report tool for identification of individuals with coronary atherosclerosis – The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study, https://doi.org/10.1161/JAHA.124.034603

Expertkontakt: Göran Bergström, tel. 0705 09 44 05, e-post goran.bergstrom@hjl.gu.se

Presskontakt: press@sahlgrenska.gu.se

Bilder: Bilder på Göran Bergström (foto: Johan Wingborg) kan laddas ner på https://bildbank.gu.se där man söker på namn.