Tema

Sökresultat för: terrorism

Ny bok slår hål på myten om ett islam

”Islam – en religionsvetenskaplig introduktion” är titeln på en ny antologi som tar ett helhetsgrepp om islam och muslimsk kultur. Redaktörer är religionsvetarna Simon Sorgenfrei på Södertörn högskola och Susanne Olsson på Stockholms universitet. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet. I boken slår författarna hål på myten om att det finns ett enda islam.

Samhälle & kultur

Svenskarna allt mer oroliga över situationen i världen

Händelser som Ebolaepidemin och situationerna i Syrien och Ukraina har gjort svenskarna allt mer bekymrade över situationen i omvärlden. Oroliga människor är mer intresserade och engagerade i politik. Och det finns stora generationsskillnader när det gäller synen på privatliv och kommersialisering i digitala medier. Det är några av resultaten från 2014 års SOM-undersökning, som presenterades vid ett seminarium i Göteborg under tisdagen.

Hälsa & medicin

Enskilda storstäder har blivit globala aktörer i världspolitiken

Städer har genom att erbjuda den infrastruktur som kopplar samman globala flöden och finansiella system ökat sin politiska makt vid sidan av nationalstaterna. I vissa fall bredrivs egen utrikespolitik på flera områden. Bostads- och urbanforskaren Kristin Ljungkvist har i sin avhandling studerat effekterna av denna utveckling och menar att det finns risker att vara uppmärksam på.

Samhälle & kultur

Must har svårt tänka utanför ramarna

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, behöver förändra sitt sätt att tänka kring den kunskap man tar fram. Gunilla Eriksson visar i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet att den sociala miljön och språkbruket inom underrättelsetjänsten i hög grad formas av språk och miljö och att det begränsar kvaliteten på den kunskap man tar fram.

Samhälle & kultur

Avhandling utmanar fördomar om invandrare från krigsdrabbade områden

Händelser som bombdåden vid Boston maraton verkar bekräfta människors misstankar om att invandrare från krigsdrabbade länder hyser ett inneboende hat på grund av traumatiska upplevelser och uppbrott. I sin avhandling visar Jonathan Hall att personer som upplevt krig och sedan bosatt sig någon annanstans ofta har mer återhållsamma attityder än de som stannat i hemlandet.

Samhälle & kultur

Nya rön för att skapa vaccin mot harpest

Harpestbakterier som saknar proteinet PdpC kan endast delvis bryta sig ur den fagosom som cellen kapslar in bakterien i för att försvara sig. Bakterien överlever men fastnar och kan inte ta sig ur cellen, utan orsakar istället celldöd. Fyndet kan vara ett led i att hitta ett vaccin mot harpest.

Hälsa & medicin

Ny bok om religion och konfliktlösning i inbördeskrig

Det finns ett utbrett antagande om att religiösa konflikter i grunden är olösliga. Men i sin nya bok visar Isak Svensson, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, att konflikter kring religiösa frågor faktiskt går att lösa genom förhandlingar. I boken lyfts olika exempel på hur sådana lösningar sett ut.

Samhälle & kultur

Korankurser gynnar integrationen

Ordet Korankurs ger troligtvis många människor associationer till islamism, terrorism och kvinnoförtryck. Men forskare på Högskolan Väst som undersökt Korankurser i Västra Götalandsregionen har kommit fram till att lärarna arbetar aktivt och medvetet för integration.

Samhälle & kultur

Spionsamarbete med förhinder

Europas underrättelsetjänster måste samarbeta kring terrorism och organiserad brottslighet. Det är EUs politiker helt på det klara över. Men varför går det då så trögt?– Byråkrater sätter käppar i hjulet: de släpper ogärna ifrån sig information när politiker försöker dra igång nya samarbeten, säger statsvetaren Björn Fägersten vid Lunds universitet. I dagarna presenterar han en ny avhandling om internationellt säkerhetssamarbete.

Samhälle & kultur

Forskning.se 8 år

För åtta år sedan öppnade forskning.se med ambitionen att väcka intresse för forskning och underlätta forskningskommunikationen. Agneta Ringaby, projektledare på redaktionen, har varit med från starten.  

Samhälle & kultur