Tema

Sökresultat för: fritidshem

Barns digitala berättande – datorn som barnkulturens berättarmaskin

Barn växer upp i ett visualiserat massmedialt samhälle.- Många pedagoger funderar över hur de ska kunna möta barns mediaintresse och kunna ge dem möjlighet att använda datorn i pedagogiska verksamheter. Och det utan att ge avkall på sina egna ambitioner att stödja barns fantasi och kreativitet, säger Anna Klerfelt.Den avhandling hon lägger fram 21 december visar hur datorn kan användas som verktyg för barns berättande.

Samhälle & kultur

Barns digitala berättande – datorn som barnkulturens berättarmaskin

Barn växer upp i ett visualiserat massmedialt samhälle. För att kunna delta och utöva inflytande i detta samhälle krävs att barn kan uttrycka sig både verbalt och visuellt med teknologiska verktyg. – Många pedagoger funderar över hur de ska kunna möta barns mediaintresse och kunna ge dem möjlighet att använda datorn i pedagogiska verksamheter, utan att ge avkall på sina egna ambitioner att stödja barns fantasi och kreativitet, säger Anna Klerfelt som lägger fram sin avhandling den 21 december.

Samhälle & kultur

Godisförbud i skolan hjälper barn hålla vikten

Nyttigare skollunch och förbud mot godis, bullar och saft i skolan är ett bra sätt att minska risken för övervikt hos barn, visar en studie från Karolinska Institutet. Efter fyra år hade antalet överviktiga eller feta 6-10-åringar minskat med sex procentenheter i de skolor i studien som satsat på hälsosam kost.

Hälsa & medicin

Vad innebär det att vara barn på fritids?

Barn är inte som vuxna. Barn är annorlunda. Men hur förhåller sig egentligen barn till sin barndom och vilka identiteter är möjliga resp omöjliga på fritidshemmets kulturella arena? Barns identitet rör sig kring kön, ålder och etnicitet – men samspelar dessa markörer i en harmonisk treenighet eller fungerar de som en Bermuda-trekant som får allt att försvinna? Etnologen Bjørg Kjœr undersöker vad som rent konkret sker i samspelet mellan barn och vuxna i deras vardag på ett fritidshem.

Samhälle & kultur

Kan fritidspedagoger bidra till att utveckla arbetet i skolan?

I Björn Haglunds avhandling, Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan, studeras fritidspedagoger som arbetar med barngrupper under skoltid. Avhandlingens resultat pekar på att fritidspedagoger kan bidra till att utveckla och integrera fritidshemmens och skolans traditioner. Det finns dock inte någon automatik i att skolans arbete utvecklas enbart för att fritidspedagoger deltar i arbetet.

Samhälle & kultur

Den problematiska fritiden

Skolbarn har oftast flera timmar ledigt från skoldagens slut till dess att föräldrarna kommer hem från arbetet. Frågan om hur barnen ska tillbringa denna tid har setts som problematisk under hela 1900-talet. Samhällets ambition har varit att skapa ett helhetsperspektiv på barns behov. Detta perspektiv har formats i spänningsfältet mellan olika aktörer inom skolbarns-omsorgen. Om detta handlar den avhandling som Malin Rohlin i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet.

Samhälle & kultur