Tema

Artikelarkiv (Tema-003)

tema-003

”Beslutsfattare tolkar forskning om åldrande lite som det passar”

Många äldreforskare i Sverige anser att politikerna inte tar till sig hela bilden av forskningen kring äldrefrågor. Det gäller främst de problem som äldrevården står inför med ökande efterfrågan och minskande resurser.
– Det är svåra prioriteringar vi har att göra med, men givet det, så tar man bara till sig det som passar, säger till exempel Mats Thorslund, professor på Karolinska Institutet.

Hälsa & medicin
tema-003

Svensk äldreomsorg står inför viktiga vägval

Vem tar hand om dina föräldrar och dig själv när åldern en dag gör att det inte längre går att klara sig själv? Svensk äldreomsorg står inför flera viktiga politiska vägskäl som kommer att få betydelse för de flesta människors sista år i livet.

Hälsa & medicin
tema-003

Aktivitet är receptet för psykisk hälsa

Enligt forskning kan man från samhällets sida göra betydligt mer för att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Många äldre upplever att en slags vishet kommer med åren och att förmågan att prioritera rätt blir bättre, men de flesta känner också av att åldrandet ger sämre minne och långsammare mentala processer. Många drabbas också av att inte må bra psykiskt.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur