Tema

Artikelarkiv (RSS-X)

rss-x

Diagnos innan sjukdomen brutit ut

Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

Hälsa & medicin
rss-x

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

Genom en kombination av numeriska beräkningar, fysik och kemi ger Yang Huangs analyser mer molekylär kunskap om komplexa system såsom proteinhydratisering, molekylrörelser i joniska vätskor och vattendynamik i zeolitporer. Yang Huang är kemist och disputerar inom ett område som betecknas som beräkningsinriktad teoretisk fysikalisk kemi.
 

Hälsa & medicinNatur & teknik
rss-x

Så mycket näring får barn av skollunchen

Forskare vid Uppsala universitet har i samarbete med Livsmedelsverket undersökt svenska skolbarns energi- och näringsintag från skolmåltiden. Resultaten visar att barnen får i sig nära eller över 30 procent av sitt totala energi- och näringsintag över dagen vid skollunchen, vilket motsvarar Livsmedelsverkets råd. Studien visar dock att många barn behöver äta mer fibrer och fleromättat fett och mindre salt och mättat fett.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
rss-x

Ökad säkerhet för äldre bilförare

När vi åldras försvagas också våra sinnen, vilket är en nackdel vid bilkörning. För att vi som äldre ska kunna fortsätta köra säkert är det viktigt att kartlägga i vilka situationer problem uppstår och hur dessa skulle kunna avhjälpas. Forskare studerar hur träning och förarstödssystem kan vara till hjälp.

Samhälle & kultur
rss-x

Ögonkontaktens betydelse för samtalet

Forskare från KTH har fått fem miljoner från Vetenskapsrådet för att forska om människors blickbeteende. När i det mänskliga samtalet uppstår egentligen ögonkontakt? Hur vanligt förekommande är den? Dessa två och andra situationer ögon emellan ska studeras. Forskarna hoppas att resultaten bland annat kommer till nytta i robotutveckling.

Natur & teknikSamhälle & kultur
rss-x

Receptorer på benceller kopplas till nedbrytning och uppbyggnad av ben

Receptorer i benceller aktiverar bennedbrytning vid kontakt med bakterier som orsakar inflammation hos patienter med tandlossning, lossnande tandimplantat eller ledinflammation. Upptäckten pekar på att de så kallade Toll-liknande receptorerna även spelar en nyckelroll i kroppens uppbyggnad av benvävnad. Detta visar en avhandling från Umeå universitet, som förbättrar förståelsen för hur de inflammatoriska processer som leder till bennedbrytning är kopplade till förändringar i kroppens ombyggnad av ben.

Hälsa & medicin
rss-x

SiS satsar på forskning om ensamkommande barn

Statens institutionsstyrelse, SiS, satsar nu sju miljoner kronor över tre år på forskning om ensamkommande barn. Kunskap och forskning om denna grupp är mycket begränsad, både i Sverige och internationellt. Den kunskap som skapas av den aktuella forskningen ska användas till utvecklade och förbättrade insatser för de ensamkommande ungdomarna.

Samhälle & kultur