Tema

Artikelarkiv (RSS-S)

rss-s

Mekanisk hjärtklaffprotes bättre än biologisk

Mekanisk klaffprotes är kopplat till bättre överlevnad jämfört med biologisk klaffprotes, enligt en stor registerstudie från Karolinska Institutet. Fynden, som publiceras i European Heart Journal, kan få stor betydelse eftersom användningen av biologiska klaffproteser har ökat i alla åldersgrupper de senaste åren.

Hälsa & medicin
rss-s

Krav på kvalitet missgynnar småföretag vid upphandlingar

EU rekommenderar att offentlig sektor ska utvärdera kvalitet och inte bara titta på lägsta-pris i offentliga upphandlingar för att gynna små och medelstora företag. Men Johan Stake, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet, visar att det tvärtom gör det svårare för småföretagen. Dessutom visar han hur myndigheter kan arbeta för att upptäcka karteller.

Samhälle & kultur
rss-s

FBI tar hjälp av svensk toppförhandlare

– Oavsett om det är en förhandling hemma vid köksbordet, en affärsförhandling eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma, säger Lars-Johan Åge forskare vid Högskolan i Gävle. Forskaren Lars-Johan Åge har kontinuerlig kontakt och samarbete med både FBI och den svenska polisens insatsstyrka, som båda visar stort intresse för hans forskning.

Samhälle & kultur
rss-s

Ny studie om verkligheten bakom reklamens reglering

I Sverige har spelreglerna för reklam debatterats under lång tid. Hur mycket bör staten styra med hjälp av lagstiftning och hur mycket ska lämnas till näringslivets självreglering? Vid Uppsala universitet undersöker Michael Funke just dessa frågor kring reklamens reglering, och studerar vilka faktorer som styr inte minst näringslivets agerande.

Samhälle & kultur
rss-s

Äldres dans utforskas

Trots att dans, tillsammans med sång och musik, är en av de mest populära aktiviteterna bland pensionärer i Sverige finns få forskningsstudier om äldres dans. Det här vill en forskargrupp vid Karlstads universitet ändra på. Syftet är att öka kunskapen om dansens innebörd och betydelse för äldre.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
rss-s

Kolerans härjningar på 1800-talet ställde krav på bättre hygien

År 1834 drabbades Sverige av koleran för första gången och under sommaren och hösten det året skördade sjukdomen mer än 12 600 människoliv i Sverige. I den nya boken Kolera: samhället, idéerna och katastrofen 1834 skriver historikern Daniel Larsson vid Göteborgs universitet om hur farsoten förlamade delar av samhället och kullkastade den gamla synen på hygien i de lortiga svenska städerna.

Samhälle & kultur
rss-s

Nya sidor av filosofen Derrida

Jacques Derrida, en av vår tids främsta tänkare, betraktades länge huvudsakligen som språkfilosof eller dekonstruktör av klassiska filosofiska och litterära texter. Genom att gå igenom hans samlade författarskap har Björn Sjöstrand kunnat visa att hans verk inte är begränsat till analyser av språk och text: det är från början till slut genomsyrat av reflektioner över tekniken.

Samhälle & kultur
rss-s

Stor variation vid kvinnliga yrkesbeteckningar i spanskan

I Spanien har man länge debatterat om det är viktigt att som kvinna benämnas i femininum i sin yrkesroll och om maskulina beteckningar leder till att kvinnor blir osynliga i språket och därmed mindre jämställda. Från feministiskt håll besvaras dessa frågor med ”ja”, men nu visar en avhandling i spanska från Göteborgs universitet att kvinnorna inte sätter synligheten i främsta rummet.

Samhälle & kultur