Tema

Artikelarkiv (RSS-N)

rss-n

Sverige som destination – syriska flyktingar berättar varför

Möjligheten att få permanent uppehållstillstånd har varit det främsta skälet till att flyktingar valt att ta sig till Sverige. Tron på möjligheten att starta ett nytt liv.
– Men det är svårt att säga vad som kommer att hända i och med Sveriges nya asylpolicy, säger forskaren Emma Jörum som undersökt varför asylsökande från Syrien väljer att komma just till Sverige.

Samhälle & kultur
rss-n

​Sjöar i norr blir CO2-skorstenar i en varmare värld

Många av världens cirka 117 miljoner sjöar fungerar som våta skorstenar där stora mängder av växthusgasen koldioxid, CO2, släpps ut till atmosfären. De senaste uppskattningar visade att utsläppet från världens sjöar, vattendrag och reservoar motsvarar nästan en fjärdedel av all koldioxidutsläpp från fossil förbränning.

Miljö & klimat
rss-n

Hållbart samhälle kräver världsledande forskning

Mänskligheten står inför stora utmaningar med bland annat stigande medeltemperatur, minskande biologisk mångfald, havsförsurning, miljöföroreningar och hög urbaniseringstakt. Formas underlag till 2016 års proposition om forskning, innovation och högre utbildning pekar på vikten av stark, internationellt ledande forskning till stöd för en hållbar utveckling, samt på behovet av ökad användning av forskningen i samhället.

Miljö & klimat