Tema

Artikelarkiv (RSS-M)

rss-m

Nya bäverdammar bidrar till ökade halter av metylkvicksilver i vattendrag

När bävrar bygger dammar kan det bildas ökade mängder giftigt metylkvicksilver i översvämmad mark, och halterna av ämnet stiger sedan i vattnet nedströms om dammen. Dessbättre tycks detta vara ett övergående problem, som bara uppkommer på platser där det inte har funnits bäverrevir i modern tid. Det visar en nyligen publicerad SLU-studie.

Miljö & klimat
rss-m

​​​​Så går vi mot en giftfri miljö

Det behövs en kunskapsbas som omfattar hur kemikalier sprids och sedan återfinns i komplexa blandningar, vilka risker som finns med kemikalieexponering samt hur man ska välja mellan olika åtgärder. Formas har därför tagit fram en analys av hur svensk forskning ska bidra till att uppnå en giftfri miljö.

Miljö & klimat
rss-m

Rödbandsjuka på tall – möjligt problem i framtiden

Rödbandsjuka är en allvarlig svampsjukdom på tall i delar av världen, och 2007 upptäcktes det första säkra angreppet i Sverige. Nu har det visats att svampen finns i stora delar av landet, men hur besvärlig sjukdomen kan bli här återstår att se. Ett fältförsök från SLU visar dock att sjukdomsutvecklingen på tall- och contortaplantor i mellersta Sverige är jämförbar med vad som har setts i varmare områden i världen.

Miljö & klimat
rss-m

Afrikanska lejonstammen halverad

Lejonpopulationen i stora delar av Afrika är hotad. Detta framkommer i en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Antalet lejon i Väst- och Centralafrika beräknas minska med ytterligare femtio procent under de kommande två decennierna om inget görs för att bevara stammen.

Miljö & klimatNatur & teknik
rss-m

Jonisk vätska högintressant för att utvinna molekyler ur trä

Tack vare sina unika egenskaper är joniska vätskor i ropet som lösningsmedel i ”gröna”, hållbara kemiska processer. Nu har två forskarlag vid Umeå universitet upptäckt att enzymer kan utföra sitt katalytiska arbete i en reversibel jonisk vätska. Upptäckten banar väg för enzymatisk förädling av cellulosa till värdefulla molekyler och industriella produkter. Resultaten presenteras i ChemSusChem.

Miljö & klimatNatur & teknik