Tema

Artikelarkiv (RSS-H)

rss-h

Komplex grammatik i det genetiska språket

Grammatiken i vår genetiska kod är mer komplex än i de mest intrikat uppbyggda språken i världen. Forskare från Karolinska institutet förklarar varför det är så svårt att dechiffrera det mänskliga genomet – och bidrar till ökad förståelse för hur genetiska skillnader kan påverka sjukdomsrisk på individnivå.

Hälsa & medicin
rss-h

Nybildning av hjärtmuskelceller lika hos möss och människor

En ny studie från Karolinska Institutet visar att hjärtmuskelceller hos möss huvudsakligen nybildas direkt efter födseln. Efter den neonatala perioden förblir antalet hjärtmuskelceller i stort sett detsamma och hjärttillväxt sker enbart genom att cellerna i sig själva blir större – på samma sätt som hos människa. Resultaten presenteras i tidskriften Cell.

Hälsa & medicin
rss-h

Egen bedömning av hälsa är en god riskmarkör

Hur bedömer du din egen hälsa? Denna fråga borde fler av oss ställa sig. I en avhandling vid Umeå universitet visar distriktsläkaren Göran Waller att människors bedömning av sin hälsa är en lika god riskmarkör för hjärtinfarkt som till exempel diabetes, blodtryck och kolesterol.

Hälsa & medicin
rss-h

Utvecklande av allergi vanligast bland unga

Allergisk sensibilisering, att en individ bildar antikroppar mot egentligen ofarliga ämnen, är första steget i utvecklingen av allergiska sjukdomar.
– Bland unga vuxna är varannan individ sensibiliserad, men andelen minskar från medelåldern som en följd av naturligt åldrande, säger Katja Warm som i sin avhandling beskriver utvecklingen av allergisk sensibilisering från barndom till ålderdom.

Hälsa & medicin