Tema

Artikelarkiv (Forskningsprojekt)

forskningsprojekt

SiS satsar på forskning om ensamkommande barn

Statens institutionsstyrelse, SiS, satsar nu sju miljoner kronor över tre år på forskning om ensamkommande barn. Kunskap och forskning om denna grupp är mycket begränsad, både i Sverige och internationellt. Den kunskap som skapas av den aktuella forskningen ska användas till utvecklade och förbättrade insatser för de ensamkommande ungdomarna.

Samhälle & kultur
forskningsprojekt

Vetenskapsrådet beviljar 117 miljoner till genusforskning

Vetenskapsrådet har nyligen tagit beslut om bidrag i årets stora utlysningar. Bland de beviljade projekten finns närmare tjugo inom genusforskning. I projektet ”Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid” deltar nio genusforskare från fem olika lärosäten.

Samhälle & kultur
forskningsprojekt

Otydlig styrning stressar chefer

Mellanchefer i kommuner stressas av överlappande styrsystem. Ofta upplevs uppgifterna som orimliga eller onödiga. Politiker och chefer i högre positioner har en del att uträtta om de vill underlätta för chefer längre ner i hierarkin att göra ett gott arbete.

Samhälle & kultur