1. placeholder bild.
  23 november 2000

  Rösta via datorer?

  Kan möjligheten att välja via Internet öka valdeltagandet i framtiden? Det tror i varje fall EU, som satsat 27 miljoner kr på projektet CyberVote.

 2. placeholder bild.
  23 november 2000

  Utarmat uran i Kosovo

  I samband med att de första uppgifterna om att urarmat uran troligen använts som ammunition under Kosovokonflikten kom under senvåren 1999 beslöt UNEP (FNs miljöorganisation, United Nations Environment Programme) att följa upp miljökonsekvenserna av det utarmade uranet.Från SSI har...

 3. placeholder bild.
  21 november 2000

  Forskare granskar internationellt miljöarbete

  Svenska egenintressen har i hög grad fått styra det miljöbistånd som sedan 90-talets början satsas i de baltiska staterna. Det innebär att miljöfrågor som Sverige varit mindre intresserat av, som rent dricksvatten, hantering av fast avfall samt naturskydd, i stort sett negligeras.

 4. placeholder bild.
  16 november 2000

  Hannar samarbetar i leken om honorna

  Ett nära samarbete med släkten ökar chansen att locka till sig honor under leken. Nya rön från bl.a. tre Uppsalaforskare pekar på att den genetiska variationen i den svartvita mannakinens lek är mindre än man trott. Genom ett nära samarbete i leken som lockar honor, försäkrar sig...

 5. placeholder bild.
  15 november 2000

  Europeiskt jätteprojekt;Gigantisk anläggning för materialforskning till Sverige?

  Ett gemensamt europeiskt projekt i kolossalformat - en experimentellanläggning för materialforskning - har alla fördelar av att lokaliserastill Skandinavien. Det hävdar den intresseorganisation som nu bildats avsvenska och danska forskare och där fysiker vid Uppsala universitet ärdrivande.

 6. placeholder bild.
  9 november 2000

  Höga halter tungmetaller i Stockholms vattenområden

  Sjöbottnar inom Stockholmsområdet visar fem gånger högre sedimentation av tungmetaller som kadmium, koppar, kvicksilver och bly jämfört med omgivande områden. Martin Lindström har i sitt avhandlingsarbete utvecklat metoder och modeller för att ge en mer tillförlitlig bild av tungmetaller...

 7. placeholder bild.
  7 november 2000

  Kemi- och mineralforskning i Luleå får 40 miljoner kronor

  Ett nytt forskningscentrum till gagn för gruv- och mineralindustrin bildas vid Luleå tekniska universitet. Agricola Research Center finansieras med 25 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och 15 miljoner av LKAB, Boliden Mineral AB och MinFo.- Det är väldigt glädjande...

 8. placeholder bild.
  6 november 2000

  Myndigheterna skärper sin tolkning av vad som ska definieras som kärnavfall

  Det kommer att krävas tillstånd enligt kärntekniklagen för införsel och transport av material från utländsk kärnbränslefabrik. Det avfall som uppstår vid behandlingen av materialet får inte slutförvaras i Sverige utan regeringstillstånd. Alternativet är att avfallet återförs till...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera