Tema

Forskningsnyheter från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt. Det visar en ny studie från VTI som sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder.

Samhälle & kultur

För lite planering kring hållbara turistresor

Turismen i Sverige ökar. Men planering kring hållbarheten i resandet hänger inte med.
– Planerings­stödet och kunskapsnivån bland dem som är involverade i planeringen motsvarar inte behoven, säger Kerstin Robertson, som på uppdrag av VTI:s gjort en studie av destinationerna Kiruna, Åre, Sälen och Vimmerby/Astrid Lindgrens Värld.

Samhälle & kultur

Bättre körkortsutbildning till folket

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet.

Samhälle & kultur

Elfordon säkerhetsrisk vid olyckor

Elfordon av olika slag är en del av trafiken idag och de ökar stadigt. Tekniken innebär nya faktorer att ta hänsyn till vid en räddningsoperation, exempelvis hur man undviker risken för elchocker. Kunskap om säker hantering av elfordon är extra viktig vid en olycka.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Hög tid bereda väg för självkörande fordon

Snart finns självkörande fordon på våra vägar. Men vi vet väldigt lite om konsekvenserna.
– Trots att teknikutvecklingen inom området sker i mycket hög takt finns liten kunskap om vilka effekter automatiseringen får på olika delar av trafiksystemet, säger Andreas Tapani, forskningschef på VTI.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Så ska staten få barn att cykla mer – och säkrare

Nyss presenterade infrastrukturministern en nationell cykelstrategi för att få barn att cykla mer. Utvecklingen är nämligen den motsatta – andelen barn i gruppen 7–14 år som cyklar har på 20 år minskat från 24 procent till 15 procent. Forskare vid VTI har fått uppdraget att ta reda på varför.

Samhälle & kultur

Få vuxna reser kollektivt på landsbygden

Folk åker bil på landsbygden – kollektivtrafik används i mycket liten utsträckning.
– Mönstret är känt sedan tidigare, säger VTI:s Ivan Ridderstedt, som är med och rattar en studie på uppdrag av regeringen, om hur innovativa lösningar kan öka landsbygdsbefolkningens vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik.
Studien visar också att kollektivresande är mer vanligt bland unga.

Samhälle & kultur

Nyttan med mindre nivåskillnader

Fallolyckor utom hus beror ofta på ojämna eller hala gatubeläggningar. En minskning av nivåskillnader i stadsmiljön skulle minska antalet olyckor. En utredning om friktionskrav på olika typer av beläggningar för gångytor skulle också ge kunskaper för att minska olyckorna, visar forskning från VTI.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Dödsolyckor med cyklister vanligast i korsningar

I genomsnitt dör 25 cyklister om året i trafiken i Sverige, de flesta saknar hjälm. Större delen av dödsolyckorna skedde i kollision med fordon i korsningar i tätort. Bidragande olycksfaktorer var framför allt alkohol och mörker, men också tveksamhet gällande väjningsplikt.

Samhälle & kultur

Ökat resande med tåg efter omstrukturering

Före 1988 hade SJ hand om både infrastruktur och trafik på järnväg. Därefter har omstruktureringar gjorts i flera steg, vilket lett till att vi i Sverige idag har en helt öppen marknad med ökande persontrafik och ökat resande – branschen är dock beroende av stöd från staten.

Samhälle & kultur

Olyckor med barn på fyrhjulingar ökar – föräldrars riskacceptans påverkar

Den ökade användningen av fyrhjulingar har lett lett till ett stort antal olyckor. Föräldrar till barn som kör fyrhjuling uppger att en orsak till ökningen är okunniga föräldrar som inte sätter gränser – men att de själva ansåg var riskmedvetna. Detta enligt en attitydundersökning inriktad på riskacceptans, genomförd av forskare på VTI och SLU.

Samhälle & kultur

Smart trafikledning kan minska koldioxidutsläppen

Trafikledning är ett område där det går att göra mycket för att minska på koldioxidutsläppen. Med gemensamma informationssystem skulle det kunna hända en hel del, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
– Framförallt genom påverkan av körbeteende, val av trafikslag, val av rutt och om resan genomförs eller ej, säger Sara Janhäll, forskare på VTI.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet