Tema

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne, som producerar populärvetenskapliga artiklar om forskning inom medicin och hälsa.