Tema

Gåband vid arbetsplatsen ökade aktiviteten

Personer som fick ett gåband vid skrivbordet på kontoret blev mer fysiskt aktiva under arbetstid än de som saknade band. Gåband kan vara ett bra sätt att förebygga ohälsa. Men för att tillvarata hälsovinsten är det viktigt att se över hela arbetsplatsens utformning och även ta hänsyn till hur den fysiska aktiviteten utanför arbetstid ser ut.

Hälsa & medicin
Läs mer

Mer prio på KOL i primärvården

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag. Även stöd via internet och telefon, så kallad e-hälsa, kan göra det lättare för KOL-drabbade, visar i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Räkna med all andning för att förstå syrebristen i havet

En minskning av närsalter, och därmed tillväxt, behöver inte nödvändigtvis minska syrekonsumtionen, visar forskning från ett kustnära område i Östersjön. Andning för att upprätthålla livsfunktioner, men inte tillväxt, i ekosystemet kan också spela roll.
– Vi måste beakta baslinje- och underhållsandning för att förstå och förvalta utvecklingen av syrefattiga kustnära områden på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt, menar forskaren Kevin Vikström vid Umeå universitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Aspar mindre inavlade än människor

Den genetiska variationen inom arten asp är enorm. Varje asps två föräldrar är i genomsnitt lika genetiskt olika som en människa och en schimpans. Men aspar är inte lika inavlade som människor, konstaterar den forskargrupp som nu efter tio år lyckats kartlägga aspars totala genuppsättning.

Natur & teknik
Läs mer

Biobränsle bildar besvärlig aska som biprodukt

Förnyelsebar biomassa från skog och åkrar kan omvandlas till olika former av bränslen, exempelvis etanol och biodiesel, men även värdefulla kemikalier. Hur biomassan omvandlas i en förgasningsreaktor avgör hur effektiv processen blir och askan i dessa bränslen är av central betydelse för att förstå förloppet.

Miljö
Läs mer

Andedräkten visar hur du mår

Ramin Ghorbani presenterar en ny metod för analys av utandningsluft mätt i realtid, som öppnar upp för snabb bedömning av andningssjukdomar. Han har tittat på friska icke-rökare för att undersöka effekten av exponering för höga halter av kolmonoxid och partiklar från vedeldning. 

Hälsa & medicin
Läs mer

Superdatorer kan hjälpa oss förstå näringsupptaget till bakterieceller

Trots att systemet är välstuderat har det tidigare saknats information om hur laktos tas upp från bakteriecellens utsida. Detta går nu tack vare superdatorer. Nu är det kartlagt hur kolhydrater tas upp från cellens utsida av transportproteinet LacY, Galaktosid-permeas. LacY är ett transportprotein som används som ett modellsystem för att förstå en viss typ av membrantransport.

Natur & teknik
Läs mer

Enzymerna i blodet avslöjar KOL

Enzymer som utsöndras av celler i kroppens immunförsvar kan bryta ned lungvävnad och orsaka eller förvärra kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Genom att studera enzymerna i blodprov ges nya möjligheter att utvärdera symtom och prognos vid sjukdomen. 

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet