Tema

Så kan datorn översätta språket bättre

Vid automatöversättning krävs stora datamängder, något som saknas för små språk. Då blir datahanteringen mer komplex – och tar längre tid. En menings innebörd representeras ofta av grafer. Genom att göra grafernas uppbyggnad tydligare kan verifikationsalgoritmen lättare gissa ordning och struktur i grafen – och översättningen går snabbare.

Natur & teknik
Läs mer

Därför böjer sig fallna träd mot himlen

När ett träd placeras horisontellt börjar det böja sig för att lyfta sig tillbaka upprätt mot ljuset. En speciell typ av trä, så kallad tryckved, bildas i det böjda området och fungerar som en kontraherande muskel för att lyfta upp trädet. Forskare visar nu, med hjälp av muterade aspar, hur växthormonet etylen är inblandat i processen.

Natur & teknik
Läs mer

Enkla medel minskar risk efter stroke

En strukturerad sköterskeledd, telefonbaserad uppföljning med möjlighet till läkemedelsjustering leder till bättre riskfaktorkontroll för patienter som har haft en stroke eller en TIA, Transitorisk Ischemisk Attack, en tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet