Tema

Lysande framtid för plastljuskällor

Den exakta tjockleken på ultratunna filmer av lysande plast är avgörande för att de ska lysa starkt, och genom att använda två plastfilmer på varandra och skriva i den ena med ett spetsigt stift kan man skapa lysande mönster som till exempel en signatur. Det skriver Mattias Lindh som i sin avhandling studerat hur ljusemitterande elektrokemiska celler fungerar.

Natur & teknik
Läs mer

Design kan få dig att se nya lösningar

Kan ett mer experimentellt sätt att göra design hjälpa oss att hantera klimatförändringar, bristande resurser och framväxten av fascistiska rörelser? Om hur design kan hjälpa oss att se alternativa framtidsscenarion, och även sätta dem i verket handlar en avhandling från Designhögskolan vid Umeå universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Så kan datorn översätta språket bättre

Vid automatöversättning krävs stora datamängder, något som saknas för små språk. Då blir datahanteringen mer komplex – och tar längre tid. En menings innebörd representeras ofta av grafer. Genom att göra grafernas uppbyggnad tydligare kan verifikationsalgoritmen lättare gissa ordning och struktur i grafen – och översättningen går snabbare.

Natur & teknik
Läs mer

Därför böjer sig fallna träd mot himlen

När ett träd placeras horisontellt börjar det böja sig för att lyfta sig tillbaka upprätt mot ljuset. En speciell typ av trä, så kallad tryckved, bildas i det böjda området och fungerar som en kontraherande muskel för att lyfta upp trädet. Forskare visar nu, med hjälp av muterade aspar, hur växthormonet etylen är inblandat i processen.

Natur & teknik
Läs mer

Enkla medel minskar risk efter stroke

En strukturerad sköterskeledd, telefonbaserad uppföljning med möjlighet till läkemedelsjustering leder till bättre riskfaktorkontroll för patienter som har haft en stroke eller en TIA, Transitorisk Ischemisk Attack, en tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet