Tema

Varannan avviker från tvångsvård för missbruk

Mer än varannan som dömts till tvångsvård för missbruk avvek från behandling. Det är främst yngre klienter som avviker och med det följer en högre risk att dö i förtid.
– För personer som är i behov av missbruksvård vid upprepade tillfällen, är det viktigt med kontinuitet och tillgänglighet av insatser, säger Robert Grahn, forskare vid Umeå universitet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Brister i vårdens rådgivning om levnadsvanor

Riskbruk av alkohol är det vårdpersonal arbetar minst med i det förebyggande arbetet med patienter. Hög arbetsbelastning, prioritering av mer akuta vårdfrågor och ett behov av mer kunskap gör att läkare och sjuksköterskor lägger mindre tid på sjukdomsförebyggande rådgivning än de egentligen skulle vilja.

Hälsa & medicin
Läs mer

Utbildning inom turism ger inte jobb

Bara ett fåtal personer som gått utbildning inom turism arbetar i med turism, trots att det finns turismutbildningar på både gymnasie- och högskolenivå. De som arbetar med turism har istället helt andra utbildningar. Det visar Kajsa Grandics Åberg i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Samma luktmekanism hos alla djur

Nervceller i så skilda arter som insekter och däggdjur använder samma mekanism för att reglera luktkänslighet. Ett samarbete mellan forskare inom naturvetenskap och medicin har lett till upptäckten. Den så kallade Hedgehog-signalering reglerar luktsinnet för alla djur från bananfluga till människa.

Natur & teknik
Läs mer

Ojämlikt vid akut strokebehandling

Trombolysbehandling för ischemisk stroke (hjärninfarkt) – en tidskritisk behandling för att återställa blodflödet i något av hjärnans kärl – har implementerats i olika utsträckning vid landets sjukhus. Högutbildade patienter har tillgång till behandling i större utsträckning än lågutbildade, visar forskning vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Så krigar växterna mot bladlössen

Växter har sätt att försvara sig mot bladlöss. De producerar ett protein som hindrar bladlössen från att ta för sig av växtens goda sockersaft. Det kan vara så att proteinet täpper igen bladlusens sugsnabel, säger Karen Kloth, en av forskarna Umeå Plant Science Centre som upptäckt hur växterna gör.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet