Tema

Nyheter från Umeå universitet

Höga utsläpp av växthusgaser från sibiriska inlandsvatten

Utsläppen av växthusgaser från vattendrag stiger i områden där den sibiriska permafrosten tinar. Floder och sjöar i nordliga områden är viktiga källor för utsläpp av växthusgaser till atmosfären, men på grund av få mätningar är nivåerna osäkra. En studie Umeå universitet visar nu att kolutsläppen i västra Sibirien överstiger kolexporten till Arktiska oceanen.

Miljö & klimatNatur & teknik

Så kan fjällbäckar påverkas av global uppvärmning

Arktiska fjällbäckar har naturligt låga koncentrationer av näringsämnen och trenden pekar på att koncentrationerna sjunker, möjligen pådriven av den globala uppvärmningen. Detta innebära en risk för minskad produktion av alger och växter i bäckarna, vilket på sikt påverkar stora delar av ekosystemet.

Miljö & klimat

Vaccin kan ge skydd mot problem långt senare i livet

Vaccination mot pneumokocker och haemophilus ger barn ett bra skydd mot hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas även att barn som drabbats av dessa infektioner löper ökad risk att långt senare i livet drabbas av bland annat psykiska problem.

Hälsa & medicin

Svaga samband mellan kost och cancer

Hypotesen om att viss kost ger inflammation som i sin tur ökar risken för cancer går inte att bekräfta. En genomgång av kostmönster i två stora studier kopplat till cancer och hjärtinfarkt, visar inga eller bara svaga samband med kosten

Hälsa & medicin

Så påverkar klimatet skogens skägg

Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängden och varaktigheten av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar varför just de ljusa hänglavarna gynnas av  blött och fuktigt klimat. 

Miljö & klimat

Vad hände med vattnet på Venus?

Historiskt sett hade Venus antagligen en så stor vattenmängd att det skulle kunnat skapa ett vattendjup på upp till flera hundra meter. Men det är bara några få decimeter av vattnet som försvunnit ut till rymden – så vart tog resten vägen?

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet