Tema

Nyheter från Umeå universitet

Växtrötter matar bakterier och ökar permafrostens utsläpp

Det är svårt att göra säkra klimatprognoser när det är oklart hur mycket kol som släpps ut av tinande permafrost i Arktis. En studie från Stockholm och Umeå universitet visar att den så kallade primingeffekten kan orsaka ytterligare utsläpp av 40 miljarder ton kol från permafrost år till 2100. Priming är en mekanism där socker från växtrötter påskyndar bakteriernas nedbrytning av jorden.

Miljö & klimat

Läkemedel mot prostatacancer testas mot covid-19

Ett läkemedel som används vid prostatacancer skulle även kan användas för att behandla patienter med covid-19. Eftersom läkemedlet bland annat påverkar ett enzym som är viktigt vid både prostatacancer och coronainfektion, hoppas forskarna kunna korta sjukdomsförloppet och minska behovet av intensivvård.

Hälsa & medicin

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata

Hur en växt fungerar beror på komplexa interaktioner mellan gener, proteiner och metaboliter. Men att identifiera dessa genetiska egenskaper är utmanande, särskilt när sekvensen av genomet (arvsmassan) inte är så bra. Nu har forskare från Umeå universitet hittat ett sätt att förbättra genominformationen från europeisk asp.

Natur & teknik

Mikroalger kan producera biodiesel i mörker

Encelliga små alger har stor potential för både biodieselproduktion och avloppsrening. Det visar Umeåforskaren Jean Claude Nzayisenga, som utvärderat en metod för att snabbt analysera innehållet av fetter, kolhydrater och proteiner i mikroalger. Vissa alger kan till och med producera biodiesel i mörker.

Miljö & klimat

Eleverna vill använda samiska men känner sig begränsade

Det handlar inte bara om styrdokument, utan också om vad individernas egna uppfattningar. Det konstaterar Kristina Belančić vid Umeå universitet efter att ha undersökt vad som påverkar hur samiska språket används i sameskolan. Hennes forskning visar att elever vill använda samiska men tycker sig ha begränsade möjligheter och svårt att utveckla både skrift- och talspråk.

Utbildning & skola

Landskapet bestämmer hur vattendrag bör restaureras

Enligt FN ska 2020-talet bli ekosystemrestaureringens decennium. Att planera för framgångsrik restaureringen är därmed extra angeläget. Idag utförs de flesta restaureringar i vattendrag, oftast på korta sträckor. Men vid Umeå universitet visar forskare att projekt som planeras på landskapsnivå ger bäst resultat.

Miljö & klimat

Centralstimulerande läkemedel minskade risken för självskador

Självmordsförsök och självskadehandlingar minskade markant bland personer med bipolär sjukdom och ADHD, som fick centralstimulerande läkemedel. Individer tillhörande en viss undergrupp av bipolär sjukdom försämrades avsevärt när de slutade ta litium. Det är två resultat från en studie om läkemedel och bipolär sjukdom, från Umeå universitet.

Hälsa & medicin

Kroppseget protein kan läka strålskador i huden

Det är rätt vanligt med akuta hudreaktioner, så kallad dermatit, efter en strålbehandling. En plågsam biverkning som i värsta fall försvårar fortsatt behandling. Nu har forskare vid Umeå universitet upptäckt att ett protein som naturligt finns i kroppen kan påskynda läkningen av dermatit.

Hälsa & medicin

Ultraljud säkert sätt att upptäcka leversjukdom

Undersökning av leverns stelhet används för att upptäcka leversjukdomar. Så kallad ultraljudsbaserad leverelastografi är en effektivare metod än biopsi. En ny avhandling visar att tillförlitligheten blir bättre ju närmare levern man kommer, något som är extra viktigt hos överviktiga patienter.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet