Tema

Nyheter från Umeå universitet

Designat bränsle kan ge renare bioenergi

Biomassa från skogsbruk kan bli effektiv bioenergi. Särskilt med så kallad bränsledesign, där sammansättningen förändras genom blandning av olika biomassor eller med tillsats av andra ämnen. Då kan förbränningen bli renare och ge mindre drift- och miljöproblem, visar forskning vid Umeå universitet.

Miljö & klimatNatur & teknik

Effektivt skärmljus utan sällsynta jordartsmetaller

Moderna smartphoneskärmar och nya effektiva organiska ljuskällor innehåller dyra och miljömässigt problematiska jordartsmetaller. För en hållbar framtid måste vi fokusera på miljövänligare material. Nu visar forskare vid Umeå och Kyusho universitet att sådana material är ett praktiskt alternativ för effektiva ljusemitterande elektrokemiska celler.

Miljö & klimatNatur & teknik

Förmoderna tider på Island under lupp

Isländskt bergslandskap, Landmannalaugar, Island

Med hjälp av digitala metoder och modeller kan man undersöka hur landskap brukats i det förmoderna Island. Modellerna kan också ligga till grund för olika perspektiv på det förmoderna livet på Island. Det visar en ny doktorsavhandling från Umeå universitet.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet