Tema

Biobränsle bildar besvärlig aska som biprodukt

Förnyelsebar biomassa från skog och åkrar kan omvandlas till olika former av bränslen, exempelvis etanol och biodiesel, men även värdefulla kemikalier. Hur biomassan omvandlas i en förgasningsreaktor avgör hur effektiv processen blir och askan i dessa bränslen är av central betydelse för att förstå förloppet.

Miljö
Läs mer

Andedräkten visar hur du mår

Ramin Ghorbani presenterar en ny metod för analys av utandningsluft mätt i realtid, som öppnar upp för snabb bedömning av andningssjukdomar. Han har tittat på friska icke-rökare för att undersöka effekten av exponering för höga halter av kolmonoxid och partiklar från vedeldning. 

Hälsa & medicin
Läs mer

Superdatorer kan hjälpa oss förstå näringsupptaget till bakterieceller

Trots att systemet är välstuderat har det tidigare saknats information om hur laktos tas upp från bakteriecellens utsida. Detta går nu tack vare superdatorer. Nu är det kartlagt hur kolhydrater tas upp från cellens utsida av transportproteinet LacY, Galaktosid-permeas. LacY är ett transportprotein som används som ett modellsystem för att förstå en viss typ av membrantransport.

Natur & teknik
Läs mer

Enzymerna i blodet avslöjar KOL

Enzymer som utsöndras av celler i kroppens immunförsvar kan bryta ned lungvävnad och orsaka eller förvärra kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Genom att studera enzymerna i blodprov ges nya möjligheter att utvärdera symtom och prognos vid sjukdomen. 

Hälsa & medicin
Läs mer

Går kärleken som på räls?

De flesta människor har någon gång försökt sätta ord på sina känslor men upptäckt hur svårt det kan vara. Och ofta när vi vill försöka förstå någonting abstrakt utgår vi ifrån någonting konkret – vi uttrycker förståelsen metaforiskt.

Samhälle & kultur
Läs mer

Nu tinar fruset kol

Stora mängder fruset kol lagras i permafrostens jord. När den sibiriska permafrosten tinar, så stiger utsläppen av växthusgaser. De ryska floderna spelar en avgörande roll för framtidens klimat.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet