Tema

Nyheter från Umeå universitet

Nedbrytning i Arktis styrs av mer än temperatur

Frånvaron av daggmaskar kan förklara varför kväve är en bristvara för växter i Arktis. Nya daggmaskarter skulle därför kunna öka den långsamma nedbrytningen i arktiska jordar – och därmed påverka Arktis mer än klimatet gör. Denna förbisedda mekanism har upptäckts av forskare från bland annat Umeå universitet.

Miljö & klimat

Virus och ökad risk för MS

Att drabbas av infektion med Epstein-Barr virus i vuxen ålder istället för i barndomen ökar risken att senare i livet drabbas av sjukdomen multipel skleros, MS.  Även D-vitamin och övervikt är faktorer som påverkar risken för MS. Det visar forskning från  Umeå universitet.

Hälsa & medicin

Viktigt att räkna med alla i förskoleklassen

Ett ökat fokus på bedömning i förskoleklass för med sig viss risk för särskiljning av elever istället för att fokusera vad i undervisningen som behöver förändras eller förstärkas för att utveckling och lärande ska ske hos alla elever. Det visar en avhandling om matematik i förskolan från Umeå universitet.

Utbildning & skola

Pressat sjukhus ger sämre behandling för strokedrabbad

Sjukhus med hög beläggningsgrad är mindre benägna att lägga in patienter med stroke direkt på en strokeenhet än sjukhus där beläggningen är lägre. Varje minuts fördröjning av propplösande behandling leder till ökad risk för hjärnblödning, funktionsnedsättning och död, visar en avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin

Ökad växtlighet i Arktis

Ett internationellt forskarteam har använt drönar- och satellitteknik för att förstå hur de stora, trädlösa regionerna som kallas tundra blir allt grönare – och larmar nu om ökande växtlighet i Arktis.

Miljö & klimat

Vi finns där du är @forskningsnyhet