Tema

Nyheter från Umeå universitet

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa förkalkningar. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin

GPS fördjupar kunskapen om renskötsel

Sedan några årtiondena använder rennäringen GPS-halsband för att övervaka renarnas förflyttning, och är ett komplement till traditionell kunskap. GPS-kartorna som visar renens rörelser förstärker renskötarnas röst i diskussioner med myndigheter, visar Kajsa Kuoljoks avhandling.

Samhälle & kultur

Den samiska konsten sätter kampen på kartan

Konstnärliga synliggöranden av samiska kritiska perspektiv på samtiden har på senare tid nått stor uppmärksamhet. Frågor om kolonialism och dekolonisering har tagit plats på såväl klassiska konstarenor som på gator, protestarenor, sociala medier. En avhandling från Umeå universitet visar hur sådan konst gjort en större allmänhet medveten om dessa frågor och skapat en rörelse.

Samhälle & kultur

Långa rymdfärder kan försämra synen

Synförsämring i rymden kan bli ett allvarligt hinder mot planerna på att skicka människor till Mars. Forskare har funnit anatomiska förändringar som tyder på att det är balansen mellan trycket kring hjärnan och ögat som rubbas vid tyngdlöshet. Det riskerar att förändra ögat och synnerven.

Hälsa & medicin

Så gör cancerceller för att bli mer rörliga

Upptäckt om hur prostatacancerceller bildar dottertumörer kan öppna upp för sätt att stoppa aggressiv prostatacancer.
– Vi visar att en specifik aminosyra i en signalmolekyl spelar en viktig roll i att göra cancercellerna mer rörliga och på så sätt bidrar till ökad risk för metastaser, säger Maréne Landström, professor vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet