Tema

Nyheter från Umeå universitet

Kallt klimat i norr ger problem i händerna

Vita fingrar drabbar många i norra Sverige. Tillståndet ger attacker med onormal sammandragning av fingrarnas blodkärl, och är starkt kopplat till utsatthet för kyla och tidigare förfrysning. Övervikt kan ge ett visst skydd, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin