Tema

Nyheter från Umeå universitet

Rymdväder kräver internationellt samarbete

Både Europeiskt och globalt samarbete krävs för att möta framtida risker med rymdväder. Med bland annat korrekta prognoser kan kritiska funktioner i samhället skyddas. Det är en av sex nödvändiga insatser och aktiviteter behöver koordineras på europeisk nivå.

Natur & teknik

Så mycket är det värt med urbana dammar

Vackra dammar finns i varje stad, men inte så många känner till hur viktiga de är för stadsmiljön och samhället. Med en enkät vill en grupp unga forskare från hela Europa, bland annat Umeå universitet, undersöka hur allmänheten upplever urbana dammar och deras värden.

Miljö & klimat

Språket kan göra matematikuppgifter svårare

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan språkliga egenskaper i texten göra uppgiften onödigt svår. Även vid översättning av internationella prov är det viktigt att uppgifterna inte blir olika svåra beroende på vilket språk som används. Det framgår i en avhandling från Umeå universitet.

Utbildning & skola

Bakterier angriper med blekmedel vid lunginflammation

Den bakterie som orsakar lunginflammation angriper genom att försvaga kroppens immunförsvar med hjälp av väteperoxid. Det är samma ämne som annars används till allt från blekning av hår och tänder till fläckborttagning och rengöring. Upptäckten har gjorts av forskare vid Umeå universitet och Stockholms universitet.

Hälsa & medicin

Hur man styr energihungriga datormoln

Många IT-molnleverantörer lovar sina kunder att infrastrukturen kommer att vara tillgänglig 99,99 procent av tiden. Men vad ska man göra när det inte finns tillräckligt med energi för att köra alla applikationer på full fart? Jakub Krzywda, doktorand vid Umeå universitet har utvecklat modeller och algoritmer för att väga förhållanden mellan strömförbrukning och applikationsprestanda mot varandra.

Natur & teknik

Minimal proteinfabrik upptäckt hos parasit

Umeåforskare har beskrivit världens kanske minsta proteinfabrik – hos den lilla parasiten mikrosporidie, som bland annat infekterar silkesmaskar och bin. Med hjälp av så kallad kryo-elektronmikroskopi har forskarna lyckats se unika detaljer i ribosomerna, de strukturer i cellen som tillverkar proteiner.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet