Tema

Utlysning inom PiiA öppnat

Detta är den andra utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. Med denna vill vi få igång en stor mängd nytänkande förstudieprojekt som handlar om att skapa aktiviteter och förutsättningar för framtida innovationer och kommande forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, som i sin tur bygger förutsättningar och en grund som kan leda till en strategisk förnyelse av området Processindustriell IT och Automation.

Hälsa & medicin