Tema

Kattens lungmask nu i Sverige

För första gången har SVA påvisat lungmask, Aelurostrongylus abstrusus, hos katt. Det är en tio veckor gammal hittekatt i Skåne. Efter att den uppvisat symtom från luftvägarna skickades ett avföringsprov till SVA för analys av parasiter. SVA fann då lungmasklarver i riklig mängd.

Natur & teknik

Bra läge bland svenska djur vad gäller antibiotikaresistens

Antibiotikaanvändningen till djur och antibiotikaresistensen hos bakterier från djur i Sverige är internationellt sett låg. Det visar rapporten Swedres-Svarm 2013, som presenteras idag av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten. – Men vi kan inte slå oss till ro. Varje dag måste vi alla arbeta för bättre antibiotikaanvändning och säkrare smittskydd för att behålla det goda läget, säger veterinär Christina Greko vid SVA.

Natur & teknik

Ny allvarlig hästsjukdom upptäckt i Sverige

Fyra hästar och ponnyer på två olika beten har under maj månad drabbats av en akut och mycket allvarlig sjukdom som kallas atypisk myopati. Förgiftning av tysklönn misstänks vara orsaken, meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Tre av hästarna har avlidit och den fjärde vårdas på djursjukhus. Fallen inträffade på Österlen, samt öster om Lund.

Natur & teknik

Fler döda älgkalvar i år på Öland

Älgkalvarna dör i en mycket hög omfattning på Öland. Något motsvarande har inte tidigare observerats någonstans i världen. – Mer än hälften av de älgkalvar som har fötts och dokumenterats på Öland i år har dött inom en vecka. I fjol var den tidiga dödligheten 38 procent och slutade sedan på 80 procent. I år kanske det blir ännu högre, säger biträdande statsveterinär Jonas Malmsten vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Natur & teknik

24 000 myggor infångade 2012

Totalt fångades under fjolåret in nästan 24 000 myggor av 32 arter på 116 platser, från Falsterbo i söder till Kiruna i norr. Eftersom det totalt finns omkring 47 arter i Sverige betraktas detta som en bra siffra, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som leder myggjakten. Den fortsätter i sommar.

Miljö & klimat

Forskare studerar fårs juverhälsa

För köttproducerande fårbesättningar är lammtillväxten mycket viktig för ekonomin. Om tackan har juverinflammation producerar hon mindre mängd mjölk till lammen. Kunskapen är dock ganska liten om juverinflammation hos får. Hur vanlig är sjukdomen i fårbesättningar? Vilka bakterier orsakar den hos får? Och hur påverkas lammtillväxten i besättningar med dålig juverhälsa?

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet