Tema

Samla mygg för kartläggning av nya arter

Nya myggor är på väg hit och andra försvinner. Sjukdomar som sprids av fästingar, myggor och andra insekter förväntas öka i Sverige i framtiden. Klimatförändringar och globalisering ökar risken för att vi får in nya myggarter och nya smittor i landet. Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver allmänhetens hjälp att samla in myggor för att bättre veta vilka det är som sticker till.

Miljö & klimatNatur & teknik

Fortsatta studier på vilda djur efter årets harpestutbrott

Naturvårdsverket har beviljat medel till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för studier av årets harpestutbrott. – Vi vill skaffa oss bättre kunskap om det senaste harpestutbrottets effekter på vilda djur i Norrbotten och Västerbotten. Vi vill veta om sjukdomen till exempel kan ha ett mer utdraget, kroniskt förlopp hos harar, säger veterinär Gete Hestvik, SVA.

Hälsa & medicin

Herpesvirus vanligt hos travhästar

Herpesvirus är vanligare än man tidigare trott. Höga nivåer av antikroppar mot förkylningsvirus kvarstår under lång tid. Det här är två intressanta resultat av en nyligen publicerad avhandling om luftvägsvirus hos travhästar av veterinär Helena Back, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Hälsa & medicin

Alternativ till antibiotika studeras för klövsjukdom på mjölkkor

Kan salicylsyra ersätta behandling med antibiotika vid inflammation av klövspalt hos mjölkkor? Allt fler rapporter tyder på det, och SVA leder därför en studie som utvärderar denna alternativa medicinering. Sjukdomen är vanlig året runt, är smärtsam samt kan ha stor ekonomisk betydelse för mjölkbonden. Minskad användning av antibiotika minskar också risken för resistenta bakterier.

Miljö & klimat

Stöd för att ändra beteende viktigare än ny kunskap

Uganda har den största grispopulationen i Östafrika. Grisbönderna skulle kunna spela en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen i det fattiga landet, men då måste man komma till rätta med afrikansk svinpest. En ny studie av Erika Chenais, SVA, visar att det inte är kunskaper kring sjukdom och smittspridning som fattas – utan stöd för att ändra attityder och beteenden.

Miljö & klimat

Mögel i halm gissel för grisgårdar

Mögelgifter i halm kan vara skadliga för grisar. Högsta nivåerna uppmättes i havre, men även halm av vete och korn innehöll höga halter. Det visar en nu publicerad vetenskaplig studie vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. ”Mögelgifterna kan bland annat orsaka matvägran med minskad tillväxt, kräkningar, fruktsamhetsproblem och även öka risken för infektionssjukdomar hos grisarna”. Det säger Erik Nordkvist, forskare vid SVA.

Hälsa & medicin

Låg förekomst av rävens dvärgbandmask

Den tre år långa, landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask i Sverige har nu avslutats. SVA har lämnat resultatet av studien till uppdragsgivaren Jordbruksverket. I tre av 2 779 analyserade rävprover har dvärgbandmasken påträffats. De tre aktuella proverna kom från kommuner där fynd av dvärgbandmask tidigare gjorts, Uddevalla, Katrineholm och Gnesta.

Natur & teknik