Tema

Förslag för samordning, rådgivning och utveckling av kliniska studier

För att stärka Sveriges ställning inom klinisk forskning och utveckling föreslås i en utredning somden 18 december överlämnats till regeringen att ett nationellt samordningssystem inrättas, Nämnden för samordning av kliniska studier- och regionala stödfunktioner. Nämnden föreslås, förutom att identifiera patienter och prövare, ge råd och stöd till den kliniska forskningens aktörer.

Samhälle & kultur