Tema

Analys kan få fart på industrin kring havets energi

Världshaven lagrar stora mängder förnybar energi som kan utvinnas i vågor, tidvatten- och havsströmmar. Olika sätt att använda havsenergin testas redan i full skala. Sverige har förutsättningar för att skapa en exportindustri, enligt forskning, och RISE (Research Institutes of Sweden) har tagit fram metodik som ska hjälpa utvecklingsbolagen att satsa rätt.

Miljö & klimatNatur & teknik

Gröna proteiner i tävling om klimatsmarta livsmedel

Klimatsmarta proteiner kan bli ett alternativ till köttproduktion. Den 16 november deltar 14 forskarlag i Vinnovas tävling om framtidens klimatsmarta livsmedel i Grythyttan. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut finns med i sju lag, och bidrar med mat gjord på mjölmask, musslor, odlade muskelceller, åkerbönor, grå och gula ärter samt proteinrika biprodukter.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Täckning av gruvavfall med grönlutslam kan minska urlakningen

Med en blandning av grönlutslam och morän har täckning i full skala av gruvavfall från Bolidens nedlagda gruva i Näsliden påbörjats. Målsättningen är främst att minimera den totala syretransporten genom tätskiktet, vilket ger en kraftigt reducerad oxidation av svavelhaltigt gråberg och därmed begränsas urlakning av exempelvis tungmetaller.

Miljö & klimatNatur & teknik

Seglats mot giftiga bottenfärger i Östersjön

Giftiga bottenfärger fortsätter fördärva Östersjöns miljö. Forskningsbåten Hrimfare af Ranrike seglade från Göteborg till Gotland och Almedalen.
– Vi vill nå ut till beslutsfattare och branschfolk och väcka intresse för hur regelverket, konsument- och marknadskrafter styr båtägares användning av giftfärger och vad detta innebär för Östersjön, säger Mia Dahlström projektledare för CHANGE – Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea.

Miljö & klimat

Hästgödsel – en outnyttjad resurs

Det finns idag 31 hästar per 1000 invånare i Sjuhärad. Forskning i projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” visar hur det går att få kretslopp för hästgödsel – från stall till mark. Och det visar sig också att det finns en stor vilja till samarbete mellan lantbrukare och stallägare för att hästgödseln ska kunna använda som en resurs.

Miljö & klimatNatur & teknik

Helhetsperspektiv krävs vid fiber-till-fiber-återvinning

En ny rapport beskriver kritiska aspekter inom design för fiber-till-fiber återvinning av textilier. En av de viktigaste slutsatser i studien från Mistra Future Fashion och IVL är utmaningarna inte kan uppfyllas på ett enda ställe i den textila värdekedjan. Det krävs ett helhetsperspektiv från textilproduktion till textilavfall.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Från trä till fisk – protein från industrispill blir fiskfoder

Ett norsk-svenskt forskningsprojekt ska utveckla metoder för storskalig produktion av single cell protein. Single cell protein är en proteinkälla baserad på spill från skogsindustrin, och en intressant proteinkälla för fiskfoderindustrin. Single cell protein kan även bli foderkälla för annan livsmedelsproduktion, säger Yvonne Söderström Nordin, projektledare SP Processum.

Miljö & klimatNatur & teknik

Verktygslåda för hållbara livsstilar

Nu lanseras en verktygslåda för kommunala tjänstemän och andra som är intresserade av hållbara livsstilar. Verktygslådan innehåller metoder och exempel på hur kommuner gör det lättare för invånarna att leva hållbart.
– Förhoppningen är att kommuner ska kunna inspireras av varandra i den lokala omställningen till mer hållbara livsstilar, säger projektledare Erica Eneqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Det ska bli lättare att rå på bullrande värmepumpar

Idag utvärderas värmepumpsbuller som en ljudeffektnivå mätt vid endast ett driftsfall. Den metoden ger en dålig bild av det faktiska bullret från värmepumpen. Tidigare studier visar att bullernivån från vissa värmepumpar varierar kraftigt beroende på driftsfall, dessutom påverkar karaktären på bullret i största grad hur störande det upplevs. Dagens utvärderingsmetoder tar inte hänsyn till någon av dessa faktorer.

Miljö & klimatSamhälle & kultur