Tema

Låt rektor leda

Mellan rektorer och politiker råder idag ett bristande förtroende. Rektorerna anser att lokalpolitikerna saknar tillräcklig kompetens samtidigt som politikerna saknar tilltro till rektorernas kapacitet och kompetens att utveckla skolan. Det är slutsatserna i forskningsrapporten, Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, som tagits fram på uppdrag av SNS Utbildningskommission.

Samhälle & kultur