Tema

Förarlösa fordon kommunicerar med fotgängare

Självkörande fordon är en av de största revolutionerna i fordonsindustrin just nu. Fördelarna är många, men det skapar också utmaningar. För att undersöka hur människan kan skapa tillit till fordon utan en aktiv förare, testar Interactive Institute i ett forskningsprojekt hur människor reagerar i mötet med ett förarlöst fordon.

Natur & teknik

Energikupol i Husby medvetandegör energianvändning

Under flera veckor har en kupol av guld skapat stor nyfikenhet bland boende i Husby. Alla som kliver in i Energikupolen kan via ett periskop i taket rikta blicken mot de omkringliggande byggnaderna i området och se hur energianvändningen ser ut i husen. Kupolen är en del av det nordiska samarbetsprojektet SURE! där Interactive Institute är partner.

Miljö & klimatNatur & teknikSamhälle & kultur

73 miljoner för svensk industriinnovation

Den 3 juni meddelades 15 av 28 projektkonstellationer att de tilldelats medel för sina sökta forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt). Det är det strategiska innovationsprogrammet PiiA – Processindustriell IT och Automation – som står bakom utlysningen. De godkända ansökningarna omfattar sju stycken fullvärdiga FUI-projekt samt åtta kortare projekt.

Natur & teknik

Distansvård blir verklighet för kroniskt sjuka

Ett 100-tal patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL ingår i ett stort svenskt e-hälsoprojekt som sjösätts måndag 1 juni. Med en surfplatta och digital teknik i hemmet följs patienternas hälsa fortlöpande av sjukvården som snabbt kan sätta in ny behandling vid behov. Vård på distans av kroniskt sjuka kommer att revolutionera sjukvården och kan bli en svensk paradgren, tror man på forskningsinstitutet SICS Swedish ICT.

Hälsa & medicin